Letos četrt stoletja delovanja zaokroža tudi novomeški Total, ki prodaja osebno varovalno opremo za zaščito pri delu. Podjetje je ustanovil Janez Planinšek, ki si je delovne izkušnje s tega področja nabiral najprej v Donit-Tesnila Trebnje, nato še v podjetju Koto. Prepričanje, da je mogoče delo opravljati še bolje, in predvsem vztrajnost sta ga pripeljala k ustanovitvi lastnega podjetja.

Ko se je podjetje ubadalo z neplačniki, so se odločili odpreti še gostinske lokale, ki zajemajo okoli petino celotnih prihodkov. Kompenzacijski način plačila dobaviteljem gostinskega blaga uporabljajo še danes, med drugim tudi za prodor k potencialnim kupcem, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov za gostinstvo.

Podjetje je leta 2006 ob stečaju podjetja ABC Trgovina kupilo večje poslovne prostore, kar mu je omogočilo še učinkovitejše delo in razvoj. K hitremu razvoju je pripomoglo tudi sodelovanje z avtomobilsko industrijo, v kateri so pogoji za sodelovanje še bistveno zahtevnejši. Tak način dela so kasneje prenesli na celotno prodajo. Total je zaradi takšnega načina pristopa do dobaviteljev in kupcev v času krize med letoma 2009 in 2014 skoraj podvojil promet.

Podjetje je tako še leta 2010 ustvarilo 3,8 milijona evrov skupnih prihodkov, lani pa so končali že s 6,95 milijona evrov. Podjetje trenutno zaposluje 30 ljudi in je lani ustvarilo 51.261 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Ključne vrednote v podjetju so delavnost, iskrenost in pripadnost podjetju.

Total dolgoročno sodeluje z večjimi svetovnimi proizvajalci delovnih zaščitnih sredstev, kot so 3M, Dupont Honeywell, Ansell, Aboutblu in drugi. Sodeluje tudi z distributerji iz zahodne Evrope, Hrvaške in Srbije in tako danes že sedem odstotkov izvozi. Podjetje ima trenutno okoli 30 dobaviteljev, prodaja okoli 100 manjšim trgovcem in neposredno 500 kupcem. Prodajajo kakovostne izdelke in se držijo gesla: »Cena se pozabi, kakovost nikoli.«

Pri reševanju reklamacij ravnajo po sistemu, ki ga imajo zapisanega v standardu ISO 9001 in so ga pridobili leta 2012 ter obnovili leta 2015. Velik poudarek dajejo izobraževanju, ki jim ga zagotavljajo njihovi dobavitelji. Vsi zaposleni so zavezani spremljanju sprememb na trgu, tako pri dobaviteljih kot kupcih. Zaradi visokih zahtev v avtomobilski, farmacevtski in živilski industriji morajo zagotavljati izdelke, ki imajo najnovejše veljavne standarde in certifikate kakovosti.

Tveganja poslovanja imajo izredno razpršena, saj ima njihov največji kupec devet odstotkov, največji trije skupaj pa manj kot osemnajst odstotkov skupne prodaje. Z nekaterimi večjimi kupci je Planinšku uspelo doseči partnerske odnose šele po tem, ko so lastništvo prevzeli tuji lastniki. Sicer je konkurenca večja, so pa zato pogoji dobave jasneje definirani. Svojo konkurenčnost na trgu dosegajo tudi z rednim plačevanjem oziroma plačili dobaviteljem pred rokom in tako dosegajo boljše pogoje nabave.

Tudi v prihodnje nameravajo ostati družinsko podjetje in Planinšek verjame, da bo vodenje podjetja v nekaj letih uspešno predal svojim potomcem, saj njegova hči kot univerzitetna diplomirana pravnica že dela v podjetju, sin pa kot odvetniški kandidat, zaposlen v ljubljanski odvetniški pisarni, skrbi za pravne zadeve. Poslovne uspehe podjetja delijo z vsemi zaposlenimi ob koncu leta, izjemoma tudi ob koncu posameznega četrtletja.

Planinšek zahteva, da je komunikacija v podjetju jasna in razumljiva, pri čemer zagovarja načelo, da se vsaka rešitev lahko pove v stavku, ki nima več kot pet besed. Tesno so povezani tudi z lokalno skupnostjo in finančno podpirajo športna, gasilska in druga društva ter študentske in dijaške organizacije. Glede države pa si želijo, da bi sprejemala zakone, ki bi veljali daljše časovno obdobje, saj se da vsaki spremembi, pa naj bo še tako zahtevna, na dolgi rok prilagoditi, poudarja Planinšek. jpš