Drugi regijski izbor najboljših najhitreje rastočih gazel Dnevnik pripravlja v petek, 11. septembra, v Novem mestu, natančno na datum, ko so pred 15 leti na Otočcu izvedli prvi izbor gazel. Tedaj se je torej začela zgodba Gazele in v Novem mestu bo že 100. dogodek po vrsti, na katerem se strokovna in širša javnost pokloni najboljšim najhitreje rastočim podjetjem.

Sto najhitreje rastočih podjetij dolenjsko-posavske regije je med letoma 2009 in 2014 precej dinamično raslo. Prihodke od prodaje so s 687,5 milijona evrov povečala na 1,9121 milijarde evrov, kar pomeni 180-odstotno rast prodaje. To je sicer nekoliko manjša rast, kot jo je ustvarilo 100 najhitreje rastočih podjetij v lanskem letu, ko je ta znašala 216 odstotkov, je pa dolenjsko-posavska regija med šestimi regijami zadnja leta po ključnih kazalnikih, ki jih spremljamo, vedno med najmočnejšimi tremi. Gospodarstvo dolenjsko-posavske regije je v opazovani petletki prodajo dvignilo za petino.

Ustvarili 1140 novih delovnih mest

Sto najhitreje rastočih podjetij dolenjsko-posavske regije, ki si jih lahko ogledate na seznamu levo, je med letoma 2009 in 2014 ustvarilo 1140 novih delovnih mest, kar pomeni indeks rasti 151. Dodano vrednost so podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih podjetij povečala za 86 odstotkov, regija pa za šest odstotkov.

Tudi tokrat povprečna dodana vrednost na zaposlenega v 100 najhitreje rastočih podjetjih regije ne dosega državnega povprečja, ki je 39.643 evrov, saj znaša pri njih le 37.567 evrov. Imajo pa podjetja dobre obete za prihodnost, saj je njihov kazalnik verjetnosti preživetja kar 82 (od 1 do 100, višji je količnik, manj možnosti je, da bo podjetje zašlo v težave), nekoliko višjega (85) imajo le podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih podjetij gorenjske in primorsko-notranjske regije (83). Regijski kazalnik preživetja znaša 51.

Še nekoliko konservativnejše pri financiranju

Delež kapitala v strukturi financiranja najhitreje rastočih podjetij znaša kar 38,52, kar je nekoliko več kot pri podjetjih lanskega leta, ko je ta delež v povprečju znašal 34 odstotkov, kar pomeni, da so podjetja pri financiranju še nekoliko konservativnejša kot minula leta. Je pa to še vedno precej pod povprečjem gospodarstva regije, ki se financira izredno konservativno in v letu 2014 v strukturi kapitala beleži kar 61,46 odstotka lastniškega kapitala.

Po velikosti je med najhitreje rastočo stoterico 59 mikro podjetij in 31 malih podjetij ter samo osem srednje velikih in dve veliki podjetji. Medtem ko so ta podjetja v letu 2009 v povprečju zaposlovala 18 sodelavcev, se je v letu 2014 ta številka dvignila na 30.

Največ najhitreje rastočih podjetij ima dolenjska prestolnica, ki jih ima 21, tesno za Novim mestom sta Krško s 14 in Brežice s 13 podjetji, sledijo Trebnje, Ribnica in Sevnica. Zelo visoko na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij v regiji so vnovič podjetja, ki so bila pretekla leta že prepoznana za gazele, kot so Yaskawa Ristro, nominiran za gazelo leta 2012 in 2013, Cablex Plastik, ki je bil v letu 2014 bronasta gazela, Gen-I, Ferročrtalič, ki je bil za gazelo regije nominiran lansko leto, in Metalika, ki je bila med trojico nominirancev leta 2009. Gazelo dolenjsko-posavske regije bodo razglasili torej v petek, 11. septembra, na prireditvi v KD Janeza Trdine v Novem mestu, nominirana podjetja pa so Hidex, Total in Infotehna.