Protestiramo zoper zlorabo instituta socialnega partnerstva in instituta socialnega dialoga ter zahtevamo, da se spoštujejo zaveze, ki so jih sindikati in vodstvo sklenili z dogovorom o zaposlovanju in priznavanju pravic pogodbenih sodelavcev RTV Slovenija. Nenazadnje neformalna in zakonsko sporna kadrovska praksa, povezana tudi s prekoračitvijo pristojnosti v spreminjanju sprejetega programsko-produkcijskega načrta in s poseganjem v pooblastila programskega sveta RTV Slovenija, ogroža tudi pravila javnosti in preglednosti delovanja, po katerih je javna medijska ustanova zavezana ustanovitelju in državljanom.

Za zajezitev kadrovske stihije in strahovlade na TV Slovenija pozivamo tudi zastopnika ustanoviteljev in vse socialne deležnike na RTV Slovenije, da čim prej obravnavajo pravno sporna ravnanja z zaposlenimi in pogodbeni sodelavci. V interesu obveščenosti javnosti namreč je, da se čim prej prepreči širjenje stihije, strahovlade in kadrovske škode, ki jo povzročajo enostranska, prikrita, nezakonita in polformalna ravnanja.

Alenka Potočnik, v. d. predsednice Iztok Jurančič, glavni tajnik