Po besedah Kramar-Zupanove gre za velik gradbeni poseg, zato poziva k razumevanju in potrpežljivosti. Projekt, ki je že v teku, je vreden okoli 800.000 evrov; zajema gradnjo parkirišč za 110 vozil na območju sedanjega makadamskega in asfaltiranega parkirišča, vso potrebno komunalno infrastrukturo, ozelenitev okolice in javno razsvetljavo ter ureditev nove dovozne ceste, kar pomeni tudi uvedbo novega prometnega režima. Dostop do novega parkirišča bo za bolnike zgolj s Šmihelske ceste, medtem ko dostop za reševalna vozila ostane, kjer je.

Da bi vzpostavili več reda in da bi bila parkirišča resnično namenjena uporabnikom zdravstvenega doma, bodo urejena s sistemom javnega parkiranja, kakršen je tudi drugod po občini, torej z nameščenimi parkomati. Cena za zdaj še ni določena, vodstvo pa si prizadeva, da bi bilo za neki določen krajši čas parkiranje brezplačno, dodaja Kramar-Zupanova.

V okviru projekta je bila predvidena tudi ureditev parkirišča za zaposlene med zdravstvenim domom in bolnišnico, kjer je zdaj nekakšno divje makadamsko parkirišče. Investicijo bi izpeljala skupaj zdravstveni dom in bolnišnica, vendar slednja še ni dobila vseh potrebnih dovoljenj, zato je ta del projekta za zdaj »v mirovanju«.

Pred leti so že potekali pogovori med zdravstvenim domom in občino o gradnji (plačljive) parkirne hiše, s katero bi pridobili okoli 400 parkirnih prostorov in bi jo gradili z javno-zasebnim partnerstvom. A zadeva je padla v vodo. Občina je od večmilijonskega projekta odstopila, saj je ugotovila, da bi bila parkirna hiša nerentabilna.

Kramar-Zupanova predvideva, da bo 110 parkirnih prostorov zadoščalo za potrebe bolnikov, ki obiskujejo zdravstveni dom. »Če pa se bo v prihodnosti morebiti pojavila potreba po več parkiriščih, imamo še vedno možnost nadgradnje z manjšo parkirno hišo,« dodaja.