»V skladišču Mercatorja je bil eden največjih požarov v zadnjem času, ena oseba pa je v njem celo izgubila življenje. Ob tem je bilo veliko drugih intervencij, tudi manjših požarov, tako da so naše ekipe vsak dan na terenu. Naše delo lahko spremljate tudi na dnevnih obvestilih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx), kjer na zemljevidu Slovenije lahko vidite intervencije v teku in do dvanajst ur nazaj. Dejansko so naše ekipe vsak dan po nekajkrat na terenu, in to na zelo različnih posredovanjih ter intervencijah,« pravi poveljnik GZS.

Psihološka pomoč

Letošnja posredovanja so bila značilna tudi po tem, da so bila za gasilce psihično zelo naporna. Še posebno ob prometnih nesrečah.

Res je. Tu moram izpostaviti posredovanje ob požaru v Mercatorju, v katerem je ena oseba izgubila življenje, potem posredovanje pri Trebnjem ob prometni nesreči dveh kolesarjev, nesrečo pri Ormožu in še nekatere. Po posredovanju so naši gasilci zaprosili tudi za psihološko pomoč, ker je bilo izjemno stresno. Gasilci lahko preko URSZR oziroma številke 112 zaprosijo za psihološko pomoč. Pogodbeno so nam na voljo štirje psihologi in tega se poslužujemo vse več. Prav tako pa lahko za pomoč zaprosijo sorodniki in udeleženci v nesrečah. Tu je bil narejen velik korak naprej. Gasilci nismo stroji in vsaka nesreča se nas močno dotakne tudi psihično.

O tej vrsti pomoči je bilo govora kar nekaj časa, zaživela pa je lani.

Točno. O tem smo se pogovarjali dobra štiri leta, pred dvema letoma pa smo to izvedli na poskusni vaji v Velenju. Tam smo simulirali in imeli po vaji razbremenilni pogovor. Poleg tega imamo gasilci približno trideset zaupnikov, ki lahko pomagajo gasilcem. To so naši gasilci, v glavnem poklicni, pogovarjamo pa se že tudi o tem, da bi to bolj razširili tudi med prostovoljci. Sedaj poteka evropski projekt v občini Vojnik, v katerega je vključen tudi psihološki vidik. Nosilec tega področja je bivši predsednik GZS Tone Koren.

Ob posredovanjih je izjemno pomembno sodelovanje prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter policistov.

S policisti se srečujemo pri vseh posredovanjih. Mi ustvarjamo možnosti, da lahko medicinski reševalci opravijo svoje delo. Drugače pa je sodelovanje s policijo še kako pomembno. Tudi informiranje. Imeli smo posvet, na katerem smo izpostavili nekaj zadev, in stvari se premikajo, še vedno pa je treba marsikaj urediti. Eno izmed teh področij je tudi komunikacija – kako čim bolj učinkovito prenašati informacije med udeleženci reševanja in kako čim bolj preprosto urediti to področje, da bo z varnostnega in tehničnega vidika še bolj učinkovito.

Reševanje bolnikov

Pogosto se v javnosti omenja, da bodo po reorganizaciji urgentnih centrov gasilci prevzeli naloge reševalcev, kar pa ni povsem točno. Vseeno pa imajo nekatera gasilska društva defibrilatorje in so že uspešno rešila nekaj posameznikov.

Zadnje čase se o tem res veliko govori in se je gasilce povezovalo z nujno medicinsko pomočjo. Vendar gasilci ne moremo biti sestavni del te pomoči, smo pa lahko dodana vrednost. Predvsem v bolj oddaljenih krajih, pa še to pri dokaj specifičnih posredovanjih, v glavnem le pri zastoju srca, kjer je treba uporabiti defibrilator in masažo srca, da pridobimo čas do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Nikoli se ne aktivirajo samo gasilci, ampak vedno tudi nujna medicinska pomoč.

V pridobivanju časa na poti do ponesrečenca ali bolnika, smo gasilci tisti, ki smo pripravljeni pomagati. Smo v bistvu edini, ki se odzovemo takoj, v minuti, dveh, petih. Če ne veš, da je soseda prizadel infarkt, ne moreš pomagati, če pa te obvestijo, lahko komu rešiš življenje. In gasilci smo s takim posredovanjem že rešili nekaj življenj. Pesnica, Kungota ... To sodelovanje poteka predvsem na lokalnem nivoju s posebnimi pogodbami med občino, gasilci, URSZP in medicinsko nujno pomočjo. Osnova za to je alarmni načrt, ki ga pripravijo gasilci in ga župan potrdi.

Nedavno so se mladinci vrnili z gasilske olimpijade.

Bili smo na Poljskem in tam sta sodelovali ekipi mladink in mladincev. Mladinke so bile druge, mladinci pa so imeli malo smole in so pristali na enajstem mestu. Sta pa obe ekipi imele najboljše čase in bi lahko z malo sreče obe zmagali.

»Fire Combat«

Eno od gasilskih tekmovanj so tudi tako imenovane tekme Fire Combat, ki letos prvič potekajo pod okriljem GZS. Kakšno tekmovanje je to?

Lani smo poizkusno sodelovali, letos pa smo prevzeli kompletno organizacijo tekmovanj gasilskih dvojic, ki se popularno imenuje Fire combat. Ta tekmovanja so se najprej organizirala na pobudo posameznikov, ki so potem ustanovili tudi svojo zvezo in so interno organizirali ta tekmovanja. Lani in predvsem letos smo dodelali pravila, predvsem z varnostnega vidika, in vse skupaj spravili pod okrilje GZS. Imamo tudi delovno skupino, ki bdi nad temi tekmovanji, zvezo Fire combat pa so ukinili. Ta tekmovanja imajo tudi dokaj močan promocijski učinek.

Moramo pa ob tem ločiti ta tekmovanja od tekmovanj Fire challenger oziroma Firefighter Combat Challenge Slovenija, ki potekajo na Bledu. Ta tekmovanja potekajo mimo GZS, ker gre za koncesijsko zadevo in ne moremo sodelovati. Na njih je oglaševanje in promoviranje izjemno dobro organizirano in tudi mi bi se iz tega lahko kaj naučili. Tekmovanja so v domeni društva, ki je dobilo koncesijo od ameriškega lastnika. Tekmovanja gasilskih dvojic so deloma poenostavljena tekmovanja, v katerih je del nalog podobnih omenjenemu tekmovanju.

Zakonodaja

GZS je zelo aktivna, čaka pa vas kar pestra jesen ...

Točno. Sedaj spreminjamo zakonodajo, se pravi Zakon o gasilstvu. Predvsem na izobraževalnem področju, radi bi dvignili najvišjo starost operativcev s 63 na 65 let, želimo pa izenačiti tudi maksimalno starost operativk. Te so lahko to do 58. leta in to starost želimo izenačiti do 65. leta, za moške in ženske. Po 65. letu postanejo vsi veterani ter ne smejo opravljati več operativnih nalog in tudi to bi radi vsaj deloma spremenili. Po tem letu prekaljeni in pogosto tudi telesno še sposobni operativci ne smejo več opravljati intervencij, medtem ko pripravnik, ki še nima ne vem koliko uporabnih znanj in predvsem ne izkušenj, lahko sodeluje na intervenciji pod nadzorom. Poleg tega bi radi vzpostavili določene pogoje za vstop med gasilce, kajti vsakdo vendarle ne more biti gasilec.

Približuje se oktober, mesec požarne varnosti, in verjetno se že aktivno pripravljate nanj.

Promocijsko gradivo smo že pripravili skupaj z URSZR, potem so tukaj dnevi zaščite in reševanja, v Zagrebu bo skupščina mednarodne gasilske organizacije CTIF in izvolili bodo nove podpredsednike. Mi smo predlagali Milana Dubravca. 19. septembra bo potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji v Litiji, 9. oktobra bo srečanje društev Mladi gasilec v Šentjerneju, končujemo pa tudi že pokalna tekmovanja starejših gasilcev, članov in članic ter gasilskih dvojic. (mp)