Gre za tehnologijo globinskega injektiranja Uretek. Uretek je specialist za stabiliziranje posedenih temeljev.

Stabiliziranje temeljev z globinskim injektiranjem

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. V prvi fazi gre za razpokano fasado oziroma notranji omet, ki pa ob nepravočasnem ukrepanju pogosto preraste v večji problem. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Težave z diferenčnim posedanjem temeljev zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, pri kateri v teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna.

Poseg izvedemo v treh korakih. Skozi temelj najprej naredimo vrtine premera 26 mm, ki so približno en meter oddaljene med seboj. Vanje vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh nivojih: prvi zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, drugi in tretji pa zajameta sloj zemljine vse do globine treh metrov pod temelji. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal zagotavlja stabilnost temeljev na dolgi rok.

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehniškimi meritvami. Dobro je tudi vedeti, da globinske injekcije Uretek v terenu ne ustvarijo bariere za podtalnico, pač pa le zmanjšujejo izpiranje zemljine.

Nadzor posega

Celoten poseg sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Že minimalni dvig temelja in konstrukcije pomeni, da so temeljna tla utrjena do te mere, da ne zagotavljajo samo stabilnosti konstrukcije, pač pa da lahko konstrukcijo po potrebi tudi dvignejo. Tedaj torej lahko zaključimo z injektiranjem. Sistem Uretek omogoča kontroliran in merljiv poseg v vsaki fazi posega.

Vsestranska uporabnost

Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja. Posege najpogosteje izvajamo na stanovanjskih hišah in blokih, stavbah javnega značaja (vrtci, šole, upravne stavbe) ter na poslovnih, industrijskih in zgodovinskih objektih. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek. Poseg na običajni stanovanjski hiši končamo že v enem ali dveh dneh. Vsekakor zelo praktična in dobrodošla rešitev za vse večjo problematiko razpok in posedanja temeljev!

Na www.uretek.si: videopredstavitev tehnologije Uretek, obsežne reference in še mnogo več.