Direktorica Doma Tisje Vida Lukač, ki se je selitve v litijsko enoto branila zaradi finančnih težav podjetja SVC Litija in dolgov do podizvajalcev, točnega števila starejših, ki se bodo vselili v SVC Litija, sicer ni povedala. Preselilo se bo nekaj varovancev iz Doma Tisje, nekaj pa imajo tudi vlog prihodnjih uporabnikov, je dejala. Spomnimo, da je bilo na začetku leta zainteresiranih manj kot deset starejših, ki jim je na voljo 91 postelj. Za bivanje v nadstandardni dvoposteljni sobi bodo varovanci v Litiji odšteli 19,81 evrov na dan oziroma 1,2 evra več kot v Tisju. Ceno mora potrditi litijski občinski svet.

Ta je aprila potrdil višino subvencije, ki jo bo občina morala zagotavljati za pokrivanje najemnine doma. Za 3885 kvadratnih metrov bo mesečno znašala 31.080 evrov. Lukačeva, ki se je zaradi zapoznelega financiranja porabnikov javnih sredstev bala, da se bo enako zgodilo tudi s pokrivanjem najemnine v SVC Litija, zdaj verjame, da do večjih težav v Litiji ne bo prihajalo. »Objekt je namensko grajen za izvajanje domskega varstva, tako da bi kakšno drugo dejavnost v objektu težko izvajali. Verjamemo, da do stečaja zaradi prizadevanja odgovornih v SVC ne bo prišlo,« je povedala Lukačeva in dodala, da bi se v primeru stečaja SVC Litija o nadaljevanju izvajanja dejavnosti pogovarjali s pristojnimi v postopku stečaja.

Spomnimo, da je prvi nadzornik občine dr. Klemen Grošelj opozoril, da je Dom Tisje v občutno ugodnejšem položaju kot SVC Litija, ki prevzema večino tveganj. Pred podjetjem je tudi priprava novega reprogramiranja odplačevanja dolgov bankam. Od 10,5 milijona evrov so iz občinske dokapitalizacije odplačali dva milijona evrov, še enega bodo do konca leta, a ker podjetje v tem času ni ustvarjalo drugih prihodkov, je banka reprogramiranje razveljavila. SVC Litija mora novega predložiti septembra.

Pri tem ključno vlogo odigra ravno Dom Tisje. Ne le da bo SVC Litija pridobil prihodke še iz drugih virov, selitev je tudi pogoj za prodajo 17 oskrbovanih stanovanj Nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Njegov direktor Florijan Bulovec je od samega začetka vztrajal, da bodo 1,2 milijona evrov vredno kupo-prodajno pogodbo sklenili šele, ko bodo imeli s kom deliti obratovalne stroške. Ker dom starejših občanov v SVC Litija zaseda več kot polovico površine, se bo klobčič pogojev za zapolnitev objekta morda le pričel razpletati in SVC Litija ne bo več nad vodo držala zgolj občinska blagajna.