Beličeve in Ferčičeve interpretacije, spletene med moderno (Böhmovo) flavto in čembalom, lahko uvrstimo med znanilke tovrstne »posthistorične« poustvarjalske večtirnosti, ki vpogled v glasbeni tekst in spoznanja o izvajalskem slogu udejanja v neavtentičnem oziroma le delno avtentičnem zvočnem mediju – od umetniške moči izvajalcev pa je odvisno, kako prepričljivo. Naša izvajalca sta se uspešno izognila pastem, povezanim z zgodovinsko raznorodnostjo glasbil. Že zadrega uglasitvene divergence se je zdela presežena; ne bi se sicer čudili intonančnim razhajanjem in čembalskim disonančnim odstopanjem, vendar jih ni bilo opaziti, vsaj ne v moteči meri (mimogrede, prostor Križevniške cerkve ne sprejema zvočnosti klavirja, čembalu pa se zdi še kar naklonjen). Morda nas ne bi presenetila niti povsem realno mogoča kovinska prevlada moderne flavte nad čembalom kot zgolj bledikavo šumljavim ozadjem; vendar ni bilo o čem takem ne duha ne sluha.

Martin Belič je umetnik z domišljijo (in natančen »bralec«), z nadrobno, impulzivno, a tudi poglobljeno prilagodljivostjo tona oziroma artikulacije, z blestečo sposobnostjo kolorature in stilnega okrasja, s številnimi tipi vibrata, prelitimi v posvetno igrivost in meditativno gledališkost (ne le baročnih) skladb – v mehek pevski spianato in v bravurozno vrvenje (sonate izpod peres Telemanna, Bacha, Michaela Haydna); Ivan Ferčič je sogovornik v imitacijskem dialogu, izrazno buden registrator opor (»lutnja«), samozavesten sooblikovalec ritmičnih vzmahov. S takšnima glasbenikoma se stavki, njihova podredja (oblikovne prvine) in ciklične večstavčne celote spreminjajo v odtis arhitektonike glasbenega duha in enkratnosti izvajalskega trenutka. Z zapisanim merimo na nekaj, kar v zvezi z glasbo odlično zadene angleška mnogopomenka spirit. Kadar se tovrstna polnost muzike razodene, je »praksa« (izvedba, namreč) pač nedvomno avtentična, da ne bi mogla biti bolj – najsi je tudi oddaljena od vsakršnega purizma oziroma celo nagnjena k na videz manj zavezujočemu (transkripcija Mozartove Male nočne glasbe).