Osupljivo je bilo že spoznanje pred tremi meseci, da portal supervizor ni zajel Javnega gospodarskega zavoda Brdo, ki je od generalnega sekretariata od leta 2004 prejel več kot 71 milijonov davkoplačevalskega denarja. Supervizor torej jasno prikaže le, kako so drugi porabniki javnega denarja porabili javna sredstva. Zakaj bi kdo skrival podatke o zavodu, ki je, mimogrede, ob menjavah vlad pospešeno menjaval direktorje, smo skušali odkriti tako pri komisiji za preprečevanje korupcije, ki je vzpostavila preglednik porabe javnih sredstev supervizor, kot pri vladi. Naleteli smo na izmikanje.

Nakazila zavodu Brdo javna, nakazila zavoda Brdo skrita

Marca so nam na protikorupcijski komisiji pojasnili, da je »zavod Brdo pri registru supervizor izpadel«, a da »zdaj ministrstvo za javno upravo spregled že odpravlja«. Ko se je zavod Brdo končno pojavil na supervizorju, je sledilo novo presenečenje. Res je, da je zdaj jasno vidno, kdo vse je kaj plačal zavodu, ki se ukvarja predvsem s protokolarnimi storitvami, toda še vedno manjkajo podatki o tem, komu je kaj plačal zavod. Tu gre za dobavitelje in različne partnerje, ki z njim sodelujejo. Vmes smo pisali – na primer – o tem, kako na Brdu nabavljajo vina za protokol in gostinstvo, in izvedeli, da ni prav nobenega pravila za izbor vin, nemogoče pa je tudi pregledati, kdo je prejel plačilo za dobavljeno vino.

Protikorupcijsko komisijo smo znova opozorili, da podatki na supervizorju za zavod Brdo niso primerljivi s podatki drugih porabnikov javnega denarja. Najprej smo prejeli nekaj zagotovil, da je po tej plati vse v redu. Nato – zaradi naše vztrajnosti – smo dobili (končno) pojasnilo, da Brdo posluje prek računa pri komercialni banki in ne uporablja storitev uprave za javna plačila, kar naj bi preprečevalo sledenje nakazilom.

Barbara Škrinjar, pristojna za obveščanje javnosti pri komisiji za preprečevanje korupcije, pa je dodala še naslednje: »Iz za zdaj nepojasnjenih razlogov agencija za javnopravne evidence in storitve zavoda Brdo po uradni dolžnosti ni vpisala v register zavezancev ZDIJZ (zakona o dostopu do informacij javnega značaja) oktobra lani. Po vašem vprašanju (zastavljenem marca, op. p.) smo skupaj uredili vpis z UJP (uprava za javna plačila, op. p.), tako da so podatki na voljo za obdobje od vpisa.«

Toda v supervizorju so, kot rečeno, trenutno na voljo zgolj podatki o nakazilih zavodu Brdo, še vedno pa manjkajo nakazila samega zavoda Brdo. To preprosto pomeni, da v nasprotju z drugimi javnimi zavodi za Brdo ne moremo izvedeti, kdo je posloval s tem velikim proračunskim porabnikom, ki zaposluje okoli 200 ljudi in skrbi za protokolarne objekte na Brdu, v Ljubljani in drugje po Sloveniji, ima hotel in ponuja druge turistične storitve.

Tudi vlada brez pojasnila, zakaj podatkov ni na supervizorju

Da bi pojasnili »poseben status« Brda, smo za komentar prosili tudi vlado. Javni zavod Brdo namreč sodi neposredno pod generalni sekretariat vlade, kjer so nam pojasnili, da so neposredno za vpise javnih zavodov zadolžena ministrstva, »zato se izjemoma še zgodi, da določenih zavezancev ni v registru«. Na vladi torej priznavajo, da je zavod Brdo prepozno pristal v registru zavezancev, hkrati pa zagotavljajo, da je sedaj vse urejeno in da so tudi njegove transakcije, ki jih uradu za javna plačila posredujejo poslovne banke, pod nadzorom.

Kljub temu podatkov o nakazilih zavoda Brdo v supervizorju še kar ni, kakor tudi ne nakazil zavodu Brdo pred majem letos. Na vladi pojasnjujejo, da zadnjega podatka evidence ne morejo zajeti, da pa lahko še vedno kdor koli neposredno od zavoda Brdo v skladu z zakonom zahteva vse podatke o nakazilih. Kar pa je precej bolj zapleteno, če ne poznamo konkretnih podatkov o poslih zavoda s pravnimi in fizičnimi osebami.

Ko gre torej, na primer, za javni zavod Knjižnica Kranj, ki je v lasti Mestne občine Kranj, vam supervizor do centa natančno prikaže vse podatke od januarja 2004. In zakaj lahko izvemo, pri komu kupuje knjižnica knjige, ne moremo pa vedeti, kdo vse in koliko je zaslužil s prav tako javnim zavodom Brdo? Odgovor je vreden več kot 71 milijonov našega denarja.