SID banka namenja posebno pozornost razvoju produktov s področja okolju prijazne družbe in proizvodnje. Tako je finančnim spodbudam za naložbe v učinkovito rabo energije podjetij, kjer gre za kombinacijo kredita in nepovratnih sredstev, financiranju okoljevarstvenih projektov občin ter posrednemu financiranju projektov podjetij za razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje dodala še kredite za fizične osebe, upravnike stavb ter skupnosti etažnih lastnikov, in sicer za financiranje naložb v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju.

Ta program financiranja ima poseben vir Evropske investicijske banke, s čimer sta zagotovljena daljša, do 15 letna ročnost kredita in prenos finančne prednosti, kar omogoča ugodne obrestne mere za končne upravičence. Z novim programom, ki predstavlja dopolnilo finančnim spodbudam EKO sklada, želi SID banka dodatno spodbuditi investicije v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju v Sloveniji in s tem k večjim prihrankom energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, izboljšanju bivanjskih pogojev in posredno tudi na ta način spodbujati gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

S kreditom lahko končni upravičenci financirajo naložbe s področja učinkovite rabe energije, kot so vlaganja v ovoj stavbe (okna, vrata, toplotna izolacija zunanjih zidov, strehe…), v naprave in sisteme za ogrevanje prostorov, sisteme za pripravo tople vode, prezračevanje in hlajenje, kot tudi naložbe s področja obnovljivih virov energije (solarni toplotni sistemi, fotonapetostni sistemi, naprave na biomaso, električne in plinske toplotne črpalke).

Fizične osebe lahko pridobijo kredit v vrednosti do 22.500 evrov, upravniki stavb in stanovanjske skupnosti pa v vrednosti do 112.500 evrov, v obeh primerih kredit lahko doseže do 75 odstotkov stroškov financiranega projekta. Najvišja obrestna mera kredita za končne upravičence je 6-mesečni Euribor + 1,7 odstotka p.a., banka pa sicer lahko dodatno zaračuna tudi stroške, ki so običajni pri tovrstnih poslih. Ročnost kredita je lahko do 15 let.

Te kredite bo SID banka končnim uporabnikom posredovala prek sodelujočih bank, ki bodo na ta način dopolnile svojo ponudbo financiranja na tem področju tudi z viri SID banke. Sredstva so kot stalna ponudba že dostopna pri Gorenjski banki, Hranilnici Lon, Hypo Alpe-Adria-Bank in Abanki, kmalu pa tudi pri Banki Celje, Banki Sparkasse in nekaterih drugih bankah. Končni upravičenec dobi vse informacije pri sodelujočih poslovnih bankah, prav tako pa priporočamo, da se pred izvedbo naložb v energijsko učinkovitost posvetuje z ustreznimi strokovnjaki. (sč)