Naložba v gradnjo kolesarske poti bo stala 4,9 milijona evrov, kar 85 odstotkov pa je prispevala Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Cesto, ki je široka 2,5 metra, so preplastili z asfaltom, ob njej pa postavili leseno ograjo in počivališča. Gradbena dela na trasi izvaja podjetje Kostak iz Krškega.

Posebnost kolesarske steze so stopnice, urejene po 6500 metrih vožnje gledano iz smeri Solkana, kjer je podhod pod železniško progo. Kot so pojasnili v Direkciji Republike Slovenije za investicije, bodo morali tu kolesarji sestopiti s kolesa in približno 60 metrov prehoditi. Drugačne rešitve niso našli oziroma bi podražila celotno naložbo za najmanj 15 odstotkov. To pa bi zmanjšalo ekonomsko upravičenost naložbe in s tem možnost pridobitve evropskih sredstev, so dodali v direkciji. Večji del nove kolesarske steze bo služil tudi za vzdrževanje železnice in vodovoda Prelesje ter brežin solkanskega akumulacijskega jezera.

Dokončno naj bi kolesarsko stezo dogradili do konca septembra. Gradnjo so podaljšali zaradi nedavne sprožitve zemeljskega plazu nad Solkanom, in sicer na razdalji približno 300 metrov. Trenutno potekajo postopki za izdelavo projektne dokumentacije za njegovo sanacijo. Ne bo odveč tudi opozorilo, da je kolesarska steza še zaprta in neupoštevanje prometnega znaka na začetku vas lahko stane 160 evrov. jal