Posebnost steze so stopnice, urejene na mestu, kjer je podhod pod železniško progo. Tu bodo morali kolesarji sestopiti s kolesa in približno 40 metrov iti peš. Za invalide ta del kolesarske steze zato ne bo prehoden. »Kolesarske steze zaradi višinske razlike brez velikih posegov v pobočje in brez varovanja nasipa železniške proge pod njo ni bilo mogoče speljati s primernim naklonom. Za kaj takega bi morali zgraditi nov podhod, stroški teh del pa bi vrednost naložbe povečali za vsaj 15 odstotkov. To bi zmanjšalo ekonomsko upravičenost naložbe in s tem možnost pridobitve evropskih sredstev,« so povedali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Naložba v izgradnjo kolesarske poti bo stala 4,9 milijona evrov. Od te vsote bo vrednost gradbenih del po podpisani pogodbi znašala malo več kot 3 milijone evrov. Večji del, kar 85 odstotkov, bo financirala Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela na trasi izvaja podjetje Kostak iz Krškega.

Zemeljski plaz ne bo oviral odprtja

Ob kolesarski stezi bodo uredili šest počivališč, kjer bodo postavljene mize in klopi za piknike. Počivališča so obenem izogibališča za intervencijska vozila. Poskrbljeno je tudi za varnost kolesarjev pred padajočim kamenjem. Na progi je postavljenih 1500 metrov lovilnih ograj in 8500 metrov lesenih varovalnih ograj na jeklenih stebrih. Kolesarska steza je široka dva metra in pol in so jo že preplastili z asfaltom. Nekateri deli so tudi osvetljeni.

Na direkciji za infrastrukturo so povedali, da se je nad Solkanom sprožil zemeljski plaz na razdalji približno 300 metrov. Trenutno potekajo postopki za izdelavo projektne dokumentacije za njegovo sanacijo. Za koliko bo sanacija podražila gradnjo, za zdaj še ni znano.

Neučakani že vozijo po novi stezi

Čeprav je kolesarjenje po novi stezi prepovedano, je na njej mogoče opaziti veliko kolesarjev. Nekateri so morali že plačati kazen, ki je za tovrstni prekršek 160 evrov. Cesta je namreč uradno še vedno zaprta. Na kolesarsko stezo se je treba povzpeti čez solkanski most v smeri proti Brdom in se po 100 metrih vzpona spustiti na njen začetek. Tako se bodo kolesarji izognili nevarni in ozki cesti, ki poteka po levem bregu Soče. Tisti, ki so se kljub prepovedi že zapeljali po novi kolesarski stezi, pravijo, da je izjemna. »Tu uživaš v tišini, gladkem asfaltu in prijetni sapici, ki pihlja po dolini. Spodnjo Soško dolino spoznaš iz popolnoma novega zornega kota. Izogneš pa se tudi tovornjakarjem in cestnim divjakom,« pravijo kolesarji.