Po primerjavi s podobnimi projekti v drugih občinah so se odločili, da bodo do subvencioniranih obrokov upravičeni ostareli z minimalnimi pokojninami in tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Konkretno to pomeni, da mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 270 evrov. »Ko plačajo položnice, jim od tega zneska ostane zelo malo denarja, zato bo za te ljudi topel obrok zelo dobrodošel,« je prepričana Patricija Može, direktorica Centra za socialno delo Postojna. Po njihovih podatkih v Postojni na robu revščine živi že okoli 500 prebivalcev. »In mislim, da jih bo vsako leto več, kar je žalostno,« dodaja župan.

Evro zato, da hrana ne bi ostajala

Že prvi dan je kuhinjo za socialno najbolj ranljive obiskalo 15 občanov, Možetova pa pričakuje, da bo rednih obiskovalcev na koncu okoli 150. Vse, kar potrebujejo, da bi prišli do toplega obroka, je potrdilo centra za socialno delo o upravičenosti do uveljavljanja subvencioniranega obroka za obdobje, ko prejemajo denarno socialno pomoč. Za kosilo, ki ga pripravljajo kuharji iz vrtca, morajo sicer prispevati en evro. »Za tak prispevek smo se odločili zato, da bi ta socialni projekt lažje tekel. Če nekdo kupi bon, potem tudi čuti resnost in odgovornost, da pride na kosilo. Ne nazadnje je treba to hrano naročiti. Če pa bi bil obrok brezplačen, bi se lahko zgodilo, da kdaj ne bi prišel in bi hrana ostajala.« Razliko do polne cene, ki znaša 2,8 evra, bo plačala občina.