Večina meni, da se število zaposlenih v državni upravi kljub Zujfu še naprej bohoti, da je torej preobsežna in bi jo morali še oklestiti. Številke kažejo drugače. Število zaposlenih se je v zadnjih petih letih zmanjšalo za več kot deset odstotkov, najbolj v upravnih enotah, policiji in vojski.

Upad zaposlenosti v državni upravi je v največji meri vplival na to, da se je začel krčiti tudi ves javni sektor, ki trenutno zaposluje 157.000 ljudi ali okoli 3500 manj kot pred tremi leti. Zaposleni pa opozarjajo, da je zniževanje števila zaposlenih v javnem sektorju doseglo rob: ogrožena je kakovost javnih storitev.

»Za normalno delo v zdravstvu bi potrebovali vsaj še od 15 do 20 odstotkov medicinskih sester, babic in negovalk, v socialnih zavodih pa nam primanjkuje od 10 do 15 odstotkov osebja,« zatrjuje Dragica Kekec, generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva. Zaradi prepovedi zaposlovanja, prisilnega upokojevanja in nenadomeščanja, ki jih je uvedel zloglasni Zujf, so ljudje vse bolj izčrpani. Zato se zvišuje število bolniških odsotnosti, kakovost pa, razumljivo, upada, opozarja Kekčeva.

Glede na evropsko povprečje imamo bistveno premalo tudi zdravnikov. »Če bi hoteli doseči avstrijsko raven, bi jih potrebovali še vsaj tisoč,« ocenjuje predsednik Fidesa Konrad Kuštrin. Zujf sicer ni glavni krivec za pomanjkanje zdravnikov, v večji meri so to slabi delovni pogoji in nizke plače. »Vedno več mladih išče delo v tujini. Samo letos je Slovenijo že zapustilo 200 zdravnikov,« ugotavlja Kuštrin.

Kadrovsko podhranjeni državni organi

Zdravstvo in sociala sta sicer edini dejavnosti javnega sektorja, v katerih se je zaradi dodatnih potreb število zaposlenih v zadnjih petih letih zvišalo. K temu sta prispevala zlasti odpiranje novih domov za starejše, ki pa zlasti v osrednji regiji še vedno s težavo zadoščajo povpraševanju, in uvajanje novih dejavnosti v ambulantah. V večini drugih dejavnosti se število zaposlenih znižuje.

Zoran Petrovič, predsednik Sindikata policistov Slovenije, opozarja, da velik upad zaposlenosti v policiji ne vpliva razdiralno le na kakovost dela v policiji, ampak je tudi grožnja za javni red in mir. »Policijske enote na lokalni ravni so v povprečju zasedene manj kot 85-odstotno, nekatere pa zgolj 50-odstotno. Razmere so tako hude, da ponekod nimajo več niti patrulj, v eni od enot pa že od 17. ure ni več dežurstev,« ugotavlja Petrovič.

Tudi Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, opaža, da so zaposleni čedalje bolj izčrpani in nezadovoljni – tudi zato, ker se je »rezalo« kar počez, brez pravega poznavanja razmer in potreb. Verk meni, da potrebuje večina državnih služb dodatne okrepitve, rezerve pa vidi v združevanju občin ter »očiščenju« delovnih mest, na katerih so po začetnih zaposlitvah v vladnih kabinetih pristali politično kadrirani birokrati brez ustrezne izobrazbe in izkušenj.

Štrukelj: Ni recesije, ni ukrepov

Konec letošnjega leta se, tako kot tudi številni drugi ukrepi Zujfa, izteče zahteva po zniževanju števila javnih uslužbencev za odstotek na leto. Prav tako bo zaradi lanske 2,6-odstotne gospodarske rasti (pogoj je bila 2,5-odstotna rast) nehala veljati tudi določba, po kateri bo za nove zaposlitve nujno soglasje ministrstev.

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, meni, da za ohranitev ukrepa o zmanjševanju števila zaposlenih ni več nobene potrebe. »Ukrepi za zmanjšanje zaposlovanja so bili vezani na gospodarsko krizo. Če recesije ni več, potem tudi ti ukrepi niso več potrebni,« je prepričan Štrukelj, a dvomi, da na to enako gleda tudi vlada. Glede na napoved spremembe nekaterih kratkoročnih in začasnih ukrepov v dolgoročne in sistemske, se mu zdi precej verjetno, da bo vlada poskušala med slednje uvrstiti tudi zmanjševanje zaposlovanja. »To bi bil napad na socialno državo in blaginjo ljudi, na to pa ne moremo pristati,« opozarja Štrukelj.

»Dobro delo, manj zaposlenih«

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar odpuščanjem in »varčevanju kar počez« načelno sicer ni naklonjen, a prav nič ne kaže, da bo zaposlovanje sprostil. Nasprotno: ena njegovih glavnih vizij je, da je treba dobre kadre nagraditi, z boljšim delom pa zmanjšati število zaposlenih.

Za povečanje učinkovitosti napoveduje tudi nadaljnje racionalizacije: »Pripravljamo tako imenovano funkcijsko analizo, v kateri bomo pregledali 2500 subjektov in ugotovili, kje se naloge podvajajo, kje je preveč in kje premalo zaposlenih, kje so možne prerazporeditve, kako olajšati premestitve, katere organe se da združiti in podobno.«

Aleksander Aristovnik z ljubljanske fakultete za upravo ugotavlja, da je Slovenija pred velikim izzivom. »Potrebe po novih zaposlitvah so čedalje večje, zlasti zaradi starajočega se prebivalstva. Zato bi bilo logično, da zaposlovanje okrepimo. Po drugi strani pa je to zaradi makroekonomskega položaja in zahtev po nadaljevanju varčevanja neuresničljivo.«

Ena od možnih rešitev, ki jo nakazuje tudi nova strategija razvoja javne uprave 2015–2020, je po Aristovnikovem mnenju uvajanje zasebnih domov za starejše, zasebnih vrtcev, zasebnih šol, zasebnih bolnišnic… »To bi morda rešilo problem pomanjkanja kadrov, a pojavilo bi se vprašanje dostopnosti do storitev in neenakosti v družbi,« je skeptičen tudi profesor sam.

Igor Dernovšek

Gibanje števila zaposlenih po

posameznih delih javnega sektorja

ministrstvo za javno upravo, Ajpes

podatki

+10 %

socialno varstvo*

zdravstvo*

+5 %

vzgoja in izobraževanje*

raziskovalna dejavnost*

občine*

0 %

kultura*

uprava rs za izvrš. kazenskih sankcij

pravosodje*

–5 %

slovenska vojska

–10 %

policija

ministrstva

–15 %

upravne enote

–20 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Grafikoni prikazujejo spremembo v številu zaposlenih glede na leto 2010.

* po podatkih Ajpes (na podlagi opravljenih delovnih ur)