Naftni pesek

v Athabasci

1984 / 2011

Severna Alberta, Kanada

57.02° S, 111.65° Z

 

Pokrajina Athabasca

je eno največjih

nahajališč naftnega

peska, iz katerega je

mogoče pridobivati

sintetično nafto.

Zaradi izkopavanj je

uničenih že skoraj

5000 km² površja

(šestkratna površina

mesta New York).

10 km

NASA, USGS

Slike in podatki:

Aralsko

jezero

2000 / 2013

Osrednja Azija

45° S, 60° V

To slano jezero, ki leži

na meji med

Kazahstanom in

Uzbekistanom, je bilo

nekoč med največjimi

na svetu. Zaradi

preusmeritve rek

ki sta ga polnili, se je

od leta 1960 skrčilo

na manj kot 10 %

svoje nekdanje velikosti.

50 km

NASA, USGS

Slike in podatki:

Nacionalni park

Tesso Nilo

1990 / 2014

Sumatra, Indonezija

0.5° J, 101.36° V

 

Današnji park je na

območju nekdaj

bujnega gozda.

Indonezija s sečnjo

pridobiva nove

površine za kmetijsko

pridelavo, raznolik

ekosistem pa so

zamenjale obsežne

plantaže kulturnih rastlin.

10 km