S to akcijo je le povečalo število svojih odjemalcev, ki se napajajo s čisto energijo, saj je energijo iz obnovljivih virov vsem 140.000 gospodinjstvom brez doplačila ponudilo že lani spomladi. »Verjamemo, da je to edina pot, če želimo v prihodnosti ohraniti to čudovito naravo in jo zapustiti v lepem stanju našim zanamcem, hkrati pa jim omočiti dovolj energetskih virov, ki bodo zadostili njihovim osebnim kot tudi poslovnim potrebam,« je poudaril direktor podjetja, mag. Mitja Terče.

Odločitev celjskega dobavitelja energije je podprla tudi priznana klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade, dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je dodala: »Povsod, kjer ta možnost obstaja že danes, je zelena elektrika edina logična izbira, še zlasti če jo dobimo brez doplačila. To velja za gospodinjstva, še bolj pa za podjetja, ki so še večji porabniki električne energije. Bolj zelena in okoljsko varna prihodnost se začne s točno takimi koraki. In lahko se začne že danes.«