Novi postojnski župan Igor Marentič se je nedavno odločil, da bo zaplet raje rešil z razveljavitvijo spornega odloka, s katerim bi turistom, ki morajo za ogled gradu plačati vstopnino, zaračunali še dnevno pristojbino za obremenjevanje okolja v vasi Predjama. S tem naj bi tamkajšnji krajevni skupnosti Bukovje zagotovili prihodek za urejanje komunalne in cestne infrastrukture, čeprav se je že družba Postojnska jama zavezala, da bo kot najemnica Predjamskega gradu vlagala v lokalno infrastrukturo 45.000 evrov na leto.

»V vmesnem času smo ponovno podrobno preverili stanje na področju urejanja infrastrukture na območju Predjame. Ugotovljeno je bilo, da najemnica svojo zavezo od podpisa najemne pogodbe z ministrstvom za kulturo spoštuje in dejansko izvaja vlaganja v lokalno komunalno infrastrukturo. Zato menimo, da je predmetni odlok v večji meri že izgubil svoj pomen, saj se del prihodkov od obiska gradu že steka v vlaganja v infrastrukturo in gre tako tudi za podvojeno obremenjevanje obiskovalcev Predjamskega gradu, zaradi česar je odlok smiselno razveljaviti,« je pojasnil občinski podsekretar za premoženjskopravne zadeve Boštjan Udovič.

Tudi sicer bi bilo pobiranje tovrstne dajatve povezano s precejšnimi stroški. Za celotno izvedbo bi namreč morali zagotoviti primerno obračališče za obiskovalce in ustrezne prostore za pobiralce takse. »Vse to bi glede na predvideni prihodek od omenjene takse pomenilo, da se stroški pobiranja in ureditve ustreznih površin ne bi povrnili več let,« je priznal Udovič.

»Veseli nas, da je prevladal razum,« pa pravi Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnske jame. Z novim županom so se namreč izboljšali odnosi z občino, ki je četrtinska lastnica Postojnske jame. »Lažje je že zaradi tega, ker so v vodstvu novi ljudje, ki imajo lahko drugačne poglede na stvari. Vse to daje upanje, da se bomo lahko v prihodnosti bolje pogovarjali in dogovarjali,« je sklenil Batagelj.