Letošnja Noč knjige, prireditev, katere namen je spodbujanje bralne kulture in izboljšanje položaja knjige, bo v 112 slovenskih krajih potekala 23. aprila, in sicer od 18. ure pa do enih ponoči. Doslej je prijavljenih 389 dogodkov, skoraj dvakrat več kot lani v enakem času, vendar bodo prijave sprejemali še vse do 21. aprila. »Očitno je Noč knjige zadela vse pore družbe in se ji je nekako uspelo infiltrirati v različne dele javne sfere,« sklepa mag. Marijan Rupert, vodja rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov NUK.

Knjiga kot edino orožje

Projekt Noč knjige je bil lani izpeljan praktično brez proračuna, ob drugi izvedbi pa si je le izboril nekaj sredstev, in sicer od Unesca Slovenije ter Javne agencije za knjigo, medtem ko organizatorji pozivajo tudi državo, da v prihodnje temeljiteje podpre dogodek. Vlečni konj vsega dogajanja je tako Založba Sanje, še posebno njen direktor Rok Zavrtanik, ki pravi, da Noč knjige »povezuje najlepše od nas, ne kot okrasek na truplu civilizacije, ampak kot njeno srce, kot slaba vest, kot odgovornost«. Pristavlja še, da čas kliče po velikih spremembah, kajti temelj civilizacije je danes ogrožen, Noč knjige pa to željo in potrebo naravno odraža.

Podobno razmišlja Draga Potočnjak iz Društva slovenskih pisateljev (DSP): »Projekti, kot je Noč knjige, ki pritegnejo tako širok odstotek prebivalcev, so pomembni tudi zato, ker živimo v časih, ki lahko še dodatno ogrozijo že tako ogroženo slovensko knjigo, slovenske avtorje in slovensko knjigotrško mrežo.« Ob tem dodaja, da bi morala biti knjiga edino orožje, ki bi ga smel človek kdaj prijeti v roke. Predsednik DSP Ivo Svetina pa je zapisal: »Noč knjige obnavlja pradavne obrede skupnega potapljanja v sladkost izmišljotin, ko so človekove roke odložile tako orodje kot orožje in postale varno naročje pesmi, romanov, pravljic, epov, branj.«

Tudi na mobilni aplikaciji

Glavnina dogodkov bo izvedena na samo Noč knjige, ves april in delček maja pa poteka tudi spremljevalni program z več kot sto prireditvami. Ob mednarodnem dnevu knjig bo najpestreje v prestolnici, v kvantitativnem smislu pa so največ angažiranosti pokazale knjižnice. Predstavnica Združenja slovenskih splošnih knjižnic Breda Podbrežnik Vukmir pravi: »Noč knjige je nam knjižnicam pisana na kožo oziroma pravzaprav na knjižne strani, zato zelo pozdravljamo pobudo, in kot kažejo številke, se z veseljem udeležujemo te skupne akcije.« Organizatorji so zadovoljni tudi z odzivom osnovnih šol ter založb in knjigarn, medtem ko srednje šole in fakultete niso pokazale pretiranega zanimanja. »Tu imamo torej še veliko prostora za razvoj,« je prepričana koordinatorica projekta Polonca Štritof.

Noči knjige pa se bo mogoče pridružiti tudi prek brezplačne mobilne aplikacije. »Na tak način skušamo loviti korak s tehnologijo in nagovarjamo še posebej mlajše generacije, ki se težje ločijo od telefona,« novost pojasni Zavrtanik. Mobilna aplikacija ponuja vse informacije o projektu, nekaj zvočnih knjig, omogoča prispevanje fotografij z različnih dogodkov Noči knjige in opozarja na akcijske ponudbe. Kar nekaj knjigarn in knjižnic namreč ob tej priložnosti ponuja popuste in druge ugodnosti.