HZS meni, da ne zamuja s plačilom pogodbenih obveznosti do organizatorja svetovnega prvenstva (U-18) v Mariboru. Informacije v članku, ki jih novinar ni preveril, ne držijo. Ne glede na navedeno bo HZS morebitno drugačno interpretacijo pogodbenih določil preverila pri HDK Maribor, pri čemer bo eventualne nejasnosti skušala uskladiti na miren način, upoštevaje korist športa in hokeja. Ob tem velja poudariti, da Svetovno prvenstvo v Mariboru z vidika HZS gotovo ni ogroženo. Tudi priprave na svetovno prvenstvo v Ostravi nemoteno potekajo. Začetek priprav je bil objavljen s strani ene izmed priznanih televizijskih družb, kar je novinar očitno spregledal. Igralci so in bodo poplačani v roku, vse skladno z dogovorom, pri čemer so tudi obveznosti do trenerjev regulirane. Tudi v tem delu informacije v članku niso točne. HZS ima sklenjene dogovore s hotelirji, v tem delu pa je potrebno poudariti, da večji del neporavnanih obveznosti do hotelirjev izhaja iz časa prejšnjega vodstva HZS (več kot 4 let nazaj), pri čemer si HZS uspešno prizadeva tudi omenjene zadeve sanirati. HZS kljub zaostrenim razmeram, regulira svoje finance, pri čemer je HZS v prejšnji sezoni, namenila precejšni del sredstev tudi za razvoj klubom (predvsem U-18 in U-20). HZS že tretjo leto posluje s presežkom prihodkov nad odhodki, pri čemer negativni društveni sklad uspešno zmanjšuje. Spomniti je potrebno, da je negativni društveni sklad nastal izključno v času prejšnjega vodstva, novo vodstvo pa se je po prevzemu vodstva soočalo z blokadami računov in grožnjami upnikov. Po petih (5) letih od prevzema vodenja HZS je novo vodstvo omogočilo, da HZS na letni ravni, transparentno in enakopravno, namenja precejšnji znesek za razvoj klubov, pri čemer poravnava obveznosti do dobaviteljev, hkrati pa ustvarja presežek prihodkov za zmanjševanje negativnega društvenega sklada. HZS je tudi preprečila nezakonite odlive sredstev v zasebne namene, prav tako pa se, znotraj športnega sveta, bori zoper nepravično in nezakonito distribucijo javnih sredstev ter korupcijo v športu, kar marsikateremu športnemu funkcionarju, z do sedaj nedotakljivim statusom in zagotovljenim medijskim prostorom, ni po godu. HZS izrecno zanika navedbo, da naj bi novinar pri HZS preveril kakršnekoli informacije, ki jih je objavil v obravnavanem članku. Novinar na HZS v zvezi z obravnavanim člankom ni naslovil popolnoma nobenega vprašanja, čeprav bi to, tudi preko elektronske pošte, lahko brez težav storil. Upoštevaje gornje, obravnavani članek temelji na zavajajočih in nepreverjenih dejstvih, v razloge za takšno početje novinarja pa se HZS ne bo spuščala. Slednje prepušča bralcem.

Hokejska zveza Slovenije

Matjaž Rakovec, predsednik