Leto pozneje, leta 1934, je bil v prostorih vaške gostilne v Adlešičih sklican občni zbor, na katerem je bilo ustanovljeno gasilsko društvo. Medse so sprejeli vse, ki so bili pripravljeni voljno delati na področju požarne varnosti. Prvi predsednik gasilskega društva je bil Matija Peteh iz Velikih sel. S prostovoljnimi prispevki so leta 1936 kupili prvo gasilsko brizgalno »ILO«, katere boter je bil dr. Juro Adlešič, odvetnik in Ljubljanski župan, sicer pa rojak iz Adlešičev.

Med drugo svetovno vojno je društvo prenehalo delovati. Gasilsko opremo so tedaj krajani poskrili pri različnih gospodarjih, vendar pa ni dolgo ostala skrita. Ko so hoteli pogasiti požar v Purgi, so jim Italijani gašenje preprečili, gasilsko opremo pa zasegli in jo shranili v svoji postojanki v Pobreškem gradu. Po letu 1945 se je gasilsko društvo ponovno organiziralo in izurilo, da je bilo pripravljeno intervenirati ob vsakem času. Dobilo je tudi prve gasilske uniforme. Kljub finančnim težavam je bil v letih 1955 in 1956 s prostovoljnim delom zgrajen stari gasilski dom, ki je danes pomožni skladiščni prostor.

Častni predsednik

Prostovoljno gasilsko društvo Adlešiči danes šteje 183 članov, kar pomeni, da je vanj včlanjen vsak peti krajan. Najmlajša člana sta stara komaj enajst let, včlanila sta se pri osmih letih, najstarejša pa sta člana društva že več kot 65 let. V operativni enoti je trenutno 22 ustrezno usposobljenih gasilcev, ki so opravili tudi ustrezne zdravniške preglede. Svojo usposobljenost operativna enota dokazuje z odličnimi rezultati na operativnih pregledih vsako jesen. V zadnjih letih je bila vedno ocenjena z odlično oceno, leta 2012 pa je zasedla tudi prvo mesto med 27 gasilskimi društvi Gasilske zveze Črnomelj.

Ko je govora o članih, gasilci iz Adlešičev ne morejo mimo Alojza Jankoviča. Tovariš Jankovič je postal član društva pred 37 leti, že takoj po vstopu v društvo pa se je začel izobraževati na operativnem področju gasilstva. Leta 1981 je tako opravil tečaj in dobil naziv nižjega gasilskega častnika. Na začetku je bil podpoveljnik društva, leta 1984, ob petdeseti obletnici društva, pa je na čelu gasilske parade že stopal kot poveljnik. Po predaji poveljniške funkcije leta 2001 je postal predsednik društva, kar je ostal vse do letošnjega februarja. Alojz Jankovič je zaslužen za usposabljanje mnogih generacij gasilcev, pod njegovim vodstvom pa je bilo organiziranih tudi mnogo gasilskih prireditev. Delo Alojza Jankoviča je prevzel Niko Novak, ki je pred prevzemom funkcije v društvu opravljal delo tajnika, društvu pa poveljuje Marko Črnič.

Gasijo tudi čez mejo

PGD Adlešiči, ki deluje v mejnem območju z Republiko Hrvaško, se lahko pohvali z dobrim sosedskim sodelovanjem. Od leta 1976 je pobrateno z gasilskim društvom Mržljaki, od leta 1981 pa še z gasilskim društvom Mahično pri Karlovcu. Gasilci iz Adlešičev občasno intervenirajo tudi na drugi strani meje – pred nekaj leti so tako pomagali pogasiti večji požar na hrvaškem Prilišču, ki je že ogrožal naselje z nekaj starejšimi prebivalci. Gasilci iz Adlešičev v domačem kraju organizirajo različna gasilska tekmovanja, od leta 2013 pa tudi nogometni turnir za člane gasilskih društev. Njihova tradicionalna gasilska veselica je vedno pripravljena na prvo avgustovsko nedeljo, ko obeležujejo odhod internirancev iz Adlešičev v italijanska koncentracijska taborišča leta 1941.

Trmasto naprej

Tudi v Adlešičih se je v zadnjih osemdesetih letih, odkar deluje društvo, marsikaj spremenilo. Bila so obdobja, ko je bil čas naklonjen društvu, in bili so časi, ko je društvo preživelo samo zaradi velike vztrajnosti in trme svojih članov. Od leta 1934 je društvo prehodilo dolgo pot, ki so jo občasno zaznamovali finančne težave, pomanjkanje opreme in celo njeno skrivanje med drugo svetovno vojno. Današnji časi niso najbolj naklonjeni prostovoljnemu delu, a se v PGD Adlešiči za prihodnost ne bojijo. Prepričani so, da so s svojo predanostjo najboljši zgled mladim generacijam, ki bodo nadaljevale njihovo pot.