»Doseganje strateških sprememb je bistveno povezano s spremembami organizacijske kulture. Še tako dobra strategija namreč ne deluje, če je ne živi sleherni zaposleni v organizaciji. Ravno zato je vloga kadrovskih menedžerjev kot strateških partnerjev menedžmenta neprecenljiva, saj razpolaga z orodji za spreminjanje miselnih vzorcev in udejanjenje novih strategij,« med drugim poudarja dr. Danijela Brečko, vodja programskega sveta Slovenskega kadrovskega kongresa, ki bo letos v organizaciji Slovenske kadrovske zveze in Planeta GV potekal 14. in 15. aprila v Portorožu. »V svetu, ki se vrti vse hitreje, organizacije nenehno preverjajo, ali sta njihova vizija in strategija še pravi. Včasih je veljalo, da se strategije pišejo za petletno obdobje, danes pa vemo, da se spremenijo v dveh letih, morda celo še prej. Uspešne organizacije jih tudi nenehno spremljajo in preverjajo v dialogu z zaposlenimi.«

Tudi zato bodo že prvi dan kongresa prestavili eno najbolj revolucionarnih orodij za doseganje strateških sprememb – metodo AI (Appreciative Inquiry – v slovenskem prevodu je najpogosteje omenjena kot metoda pozitivnega poizvedovanja), ki dokazano daje dolgoročne rezultate. Piko na i bodo dodali še uspešni menedžerji iz gospodarstva, športa in umetnosti, s katerimi bodo preučevali, kakšno moč ima raznolikost v organizaciji in kje vse lahko najdemo prave talente. Sodelovali bodo namreč dr. Marta Bon, asistentka na ljubljanski fakulteti za šport in trenerka slovenske reprezentance in Rokometnega kluba Krim, Saša Pavček, igralka in prvakinja ljubljanske Drame, Andraž Tori iz Zemante in Ana Lukner iz Anine zvezdice.

Da je to orodje pomembno, poudarja tudi Rok Zupančič, predsednik Slovenske kadrovske zveze, ki med drugim pravi, da morajo biti v uvajanje sprememb od začetka vključeni vsi zaposleni. Spremembe naj temeljijo na pozitivnih lastnostih organizacije, zaposleni naj vanje verjamejo in naj bodo zaradi tega prav posebej motivirani.

Kako zgraditi in razviti zavzetost in vključenost zaposlenih s pristopom pozitivnega poizvedovanja, bo predstavil Ole Bloch. Izziv mnogih podjetij je, kako se soočati s hitrimi spremembami na trgu kot tudi na finančnem področju. Trg je vsak dan bolj zasičen, prav tako se podjetja, ki ustvarjajo dobiček, soočajo z vprašanjem, kam ga investirati. V takšnem svetu je zelo malo prostora za napake.

Sam Berrisford bo predstavil orodja in tehnike za izboljšanje interakcije v timih in med posamezniki, ki dviguje zavzetost zaposlenih in odklepa skrite potenciale v ljudeh. Predstavil bo tudi praktične primere o uporabi AI-pristopa pri doseganju strateških sprememb v podjetju BBC (British Broadcasting Corporation) in kako je s pomočjo uporabe strukturiranega pogovora raziskoval vpliv finančne krize na zavzetost bančnih uslužbencev v banki RSB (Royal Bank of Scotland). Na podlagi predstavljenih primerov bo prikazal, kako lahko s pogovornimi diagnostičnimi orodji bolje razumemo timsko dinamiko in iz nje izvlečemo najboljše.

O pozitivnem poizvedovanju bo govorila tudi dr. Nadya Zhexembayeva, ki je znanje o pristopu AI pridobivala pri samem avtorju tega pristopa dr. Davidu Cooperfieldu. Uspehi, ki so jih s pozitivnim pristopom požela mnoga znana podjetja in organizacije, so sami po sebi zaušnica konvencionalni poslovni modrosti, ki pravi, da je najboljši način za premagovanje ovir, da najdeš  tisto, kar delaš slabo, in ugotoviš, kako to izboljšati.

Na kongresu bodo že tradicionalno podelili priznanje kadrovski menedžer, plakete in priznanja Slovenske kadrovske zveze ter priznanje kadrovski up.