V Plastiki Skaza so si za cilj postavili, da bodo postali razvojni dobavitelj vsakemu svojemu kupcu, zato so pred njimi ne le organizacijski izzivi, pač pa tudi to, kako v svoje vrste dobiti primeren kader. »Če gledamo kratkoročno, potrebujemo predvsem sodelavce v proizvodnji, če pa gledamo dolgoročno, je zgodba povsem drugačna. Potrebujemo ljudi z ambicijami in strateškim načinom razmišljanja,« je poudarila direktorica Tanja Skaza.

Po besedah Barbare Kitek, ki je odgovorna za kadre v Plastiki Skaza, je v podjetju trenutno zaposlenih več kot 220 ljudi, do konca leta jih bodo zaposlili vsaj še 10. Razširili bodo oddelek razvoja, kjer bo poudarek predvsem na recikliranih materialih in ekoplastiki. »Prav tako imamo namen širiti oddelek prodaje. Hkrati sta to tudi oddelka, kjer najtežje najdemo nove sodelavce. Eden od razlogov je ta, da se mladi ne odločajo več po svojih željah in po končanem študiju jim manjka strasti pri svojem delu. Zelo malo mladih se odloča za študij na tehničnih področjih oziroma je potreba po teh kadrih prevelika, kot nam jih lahko ponudijo univerze.«

Multidisciplinarnost sicer podpirajo, saj jo zahtevajo določena delovna mesta, vendar pa menijo, da potrebujejo predvsem strokovnjake na delovnih mestih. Sicer pa od kandidatov za zaposlitev pričakujejo proaktivnost, izjemno pomembna je tudi medsebojna kemija. V podjetju izvajajo delovne preizkuse, kjer se pred zaposlitvijo kandidat seznani s kulturo in vrednotami podjetja.

Veliko sodelujejo tudi z izobraževalnimi ustanovami, kot so Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani, Visoka šola za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu in Šolski center v Velenju. Dijaki in študenti se z delom v podjetju spoznajo že z obveznimi praksami, s študentskim ali počitniškim delom. »Zavedamo se stiske mladih, ki vstopajo na trg dela. Veliko sedaj zaposlenih je začelo v podjetju prav s počitniškim delom, ki se je nato razvilo v zaposlitev. To tradicijo želimo ohranjati,« poudarja Barbara Kitek.

»Pravi ljudje na pravih mestih lahko delajo čudeže. A človeka je treba vključiti in mu omogočiti, da vpliva na dogajanje v podjetju,« poudarja Tanja Skaza. V podjetju gojijo notranje podjetništvo, saj so lani vzpostavili 12 družb, ki vsaka deluje kot podjetje zase. Odločitev se je izkazala za pravilno. Sicer pa je Skazova zagovornica takih sprememb ZDR in davčne zakonodaje, ki bi omogočale, da so ljudje pri svojem delu zavzeti, motivirani in hkrati za svoje delo res pošteno plačani.

»Kaj lahko omogočimo študentu, da bo ostal v Sloveniji, če mu ne moremo dati tolikšne plače, da z njo dokažemo, da spoštujemo njegovo formalno izobrazbo? Preveč govorimo in premalo naredimo za to, da pride do konkretnih sprememb. Tudi če je treba spremeniti zakone, pravilnike, začnimo z besedno zvezo odgovornost do dela. Vsak se mora zavedati svoje dodane vrednosti v podjetju in šele tedaj bomo tudi kot država postali tako zanimivi, da nas bodo vsi prepoznali po naših kvalitetah,« poudarja Tanja Skaza.

»Celotna politika plač je zgrešena. Še vedno ne vem, kdaj bo naša država razumela, da ne bomo imeli za naložbe v razvoj, nove sodelavce, sodobno opremo..., če ne bomo povečali dobičkonosnosti in dodane vrednosti. Koga podpiramo s takšno zakonodajo?« sprašuje Tanja Skaza. jpš