Družba Plinovodi, ki opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, ima trenutno 158 zaposlenih z visoko izobrazbeno strukturo in sicer kar 63 odstotkov zaposlenih z najmanj višješolsko izobrazbo. Do konca leta se število zaposlenih bistveno ne bo spreminjalo.

Najbolj iskan kader v njihovi družbi so glede na dejavnost mehanski monterji, dispečerji in inženirji strojništva. »Ko na trgu dosežeš določen ugled, je privabljanje novih sodelavcev lažji del v samem procesu zaposlovanja, saj je normalno, da želijo delati v dobrem in varnem delovnem okolju,« je pojasnila mag. Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja.

»Rezultati večletnega sodelovanja v Zlati niti so nam le še utrdili prepričanje, da so zadovoljni zaposleni največji kapital naše družbe, zato veliko pozornosti namenjamo njihovemu znanju, kompetencam, varnemu delu in razvijanju pripadnosti podjetju. Vsakoletna obravnava rezultatov Zlate niti nam nudi ogledalo in nam omogoči kritično presojo uresničevanja ciljev na področju razvoja zaposlenih ter nam zarisuje usmeritve za delo v bodoče.«

Veseli in ponosni so, ker so v letu 2014 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. S pridobitvijo osnovnega certifikata so se zavezali, da bodo v naslednjem triletnem obdobju uvedli devet ukrepov. Uvedli so že dodatni dan dopusta za zaposlene za spremljanje otroka na prvi šolski dan v prvi razred osnovne šole, cepljenje za zaposlene proti gripi in klopnemu meningitisu ter možnost odsotnosti zaposlenega z dela v primeru spremstva otroka k zdravniku.

Začeli so izvajati Šik šolo za zavzete zaposlene, izpeljali drugo strateško konferenco, začeli izdajati interno glasilo in v sodelovanju s Sekcijo managerk v okviru Združenja Manager in finalisti izbora Zlata nit dali pobudo za projekt izmenjave najboljših kadrovskih praks z imenom Še boljši! »Namen projekta je, da se prek izmenjave najboljših praks podjetij izboljšujejo in širijo teme, kot so večja učinkovitost zaposlenih prek boljših odnosov in zavzetosti zaposlenih, uvajajo se novosti na področju vodenja in razvoja zaposlenih, izmenjujejo se standardi merjenja in upravljanja odnosov s ciljem izboljšav, krepijo se poslovni odnosi,« je pojasnila Sarah Jezernik.

V podjetju skrbijo za stalno izobraževanje sodelavcev. Jezernikova poudarja, da sta poleg formalno pridobljene izobrazbe stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje temelja za uspešno, varno in razvojno naravnano izvajanje dejavnosti, zato spodbujajo različne oblike pridobivanja dodatnih znanj pri vseh zaposlenih. »Glede na potrebe in razpisane vsebine dajemo največji poudarek strokovno-tehničnemu izobraževanju in splošnim poslovnim znanjem, opazen delež imata tudi pravo in zakonodaja. Naši sodelavci se udeležujejo seminarjev, konferenc, tečajev, specializiranih delavnic, spletnega usposabljanja ter drugih oblik usposabljanja doma in v tujini.« jpš