Lekarna Ljubljana se je tudi letos pridružila sicer še nekoliko manjšemu številu velikih podjetij, ki sodelujejo v Zlati niti v primerjavi z Zlato nitjo 2013. Tedaj je v izboru najboljšega zaposlovalca sodelovalo 14 velikih podjetij, letos jih sodeluje 12. Lekarna Ljubljana v Zlati niti sodeluje že šest let brez prekinitve in vsakič se je podjetje uvrstilo tudi med finaliste.

Po mnenju Spomenke Sluganović, pomočnice direktorja za kadrovsko področje, je največji izziv za kadrovike v velikih podjetjih prav ustvarjanje take klime, kjer so v ospredju zaupanje, odgovornost, lojalnost in medsebojno spoštovanje. »Zaupanje v lastne sposobnosti in znanje ter zaupanje v poslanstvo, vizijo, cilje, poslovodstvo in načrt dela podjetja. Izjemnega pomena je tudi odgovornost – odgovornost sodelavcev do lastnega dela, saj opravljamo zelo pomembno dejavnost, kjer so pomembni nasvet, svetovanje in pomoč ter seveda odgovornost poslovodstva do zaposlenih, strank in lastnikov. Lojalnost in medsebojno spoštovanje sta v velikih podjetjih zelo pomembna dejavnika. Zato je pomembno pridobiti najboljši kader, a še bolj pomembno in še večji izziv je ta kader tudi obdržati.«

V Lekarni Ljubljana je trenutno 320 zaposlenih, njihovo število se bo v letošnjem letu še nekoliko povečalo, napoveduje Spomenka Sluganović. »Strategijo zaposlovanja smo v srednjeročnih načrtih usmerili na zaposlovanje strokovnih sodelavcev v novo odprtih lekarnah in lekarniških podružnicah ter nadomeščanje začasno odsotnih sodelavcev in upokojitev.« Pri prepoznavanju mladih sposobnih ljudi, ki bi lahko po končanem šolanju tvorili njihovo podjetje, jim pomaga dejstvo, da je Lekarna Ljubljana na podlagi odločbe ministrstva za zdravje dobila naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovne šole, izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in študentov fakultete za farmacijo. »Med obvezno prakso se s študenti in dijaki spoznamo in najboljši imajo kasneje, ko iščemo ustrezen kader, prednost.«

Sicer se s prepoznavanjem talentov ukvarjajo, ko zaposlujejo. »Če govorimo o zaposlovanju, tudi zaposlovanju nadpovprečnih mladih ljudi, je prva in osnovna odgovornost delodajalca, da kritično opredeli svoja pričakovanja glede kandidata v odnosu na prosto delovno mesto. Torej, zaposlovanje nadpovprečnih mladih ljudi na zalogo ali na delovnih mestih, s katerih ne bo dolgoročnih izzivov, ni recept za uspeh. Tako je čimprejšnje prepoznavanje nadpovprečnih mladih ljudi pomembno v procesu zaposlovanja in tudi kasneje pri samem delu, da mu delodajalec lahko nudi čimveč delovnih izzivov, zaradi katerih bo ta oseba tudi ostala pri delodajalcu in dala svoj maksimum,« poudarja Sluganovićeva.

Pri zaposlovanju ne dajejo avtomatično prednosti kandidatom, ki so si izkušnje pridobivali v tujini. »Vse izkušnje so dobre, v tujini ali doma. Pomembno je, kako se bo kandidat odzval v novem okolju oziroma kolektivu in ali bo izpolnil pričakovanja glede znanja, sposobnosti in osebnostnih lastnosti.« Tudi Sluganovićeva meni, da je multidisciplinarnost zaposlenih v lekarniški dejavnosti zelo pomembna. Sicer pa meni, da so poklici prihodnosti vsi poklici, pri katerih imajo zaposleni neposredni stik s stranko oziroma z uporabnikom.