Število prihodov domačih turistov se je lani zmanjšalo za en odstotek (na 1,09 milijona), število tujih pa povečalo za šest odstotkov (na 2,35 milijona). Domači turisti so lani ustvarili 3,42 milijona prenočitev, kar je štiri odstotke manj kot v 2013, število prenočitev tujih turistov pa se je povečalo za en odstotek na 5,91 milijona.

Decembra pa je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih skoraj 209.000 prihodov turistov in več kot 512.000 njihovih prenočitev. Na letni ravni se je število prihodov povečalo za 10 odstotkov, število prenočitev pa za šest odstotkov.

Prihodov domačih turistov (79.534) je bilo za dva odstotka več, njihovih prenočitev (221.535) pa za štiri odstotke manj kot v decembru 2013. Število prihodov tujih turistov se je povečalo za 16 odstotkov na 128.982, število njihovih prenočitev pa za 14 odstotkov na 290.525.

Decembra največ nočitev v zdraviliških občinah

Tuji turisti so v Sloveniji decembra ustvarili 57 odstotkov turističnih prenočitev. Največ teh prenočitev so ustvarili turisti iz Italije (36 odstotkov), Avstrije (13 odstotkov), Hrvaške (osem odstotkov) in Nemčije (šest odstotkov). Od turistov s pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji decembra več prenočitev ustvarili predvsem nemški (+33 odstotkov), avstrijski (+26 odstotkov) in italijanski (+20 odstotkov) turisti, manj pa hrvaški (-12 odstotkov) in ruski turisti (- 3 odstotki).

Decembra je bilo 74 odstotkov prenočitev turistov ustvarjenih v hotelih in šest odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 37-odstotno, hotelske sobe pa 40-odstotno.

Največ prenočitev so zadnji mesec v letu zabeležile zdraviliške občine (40 odstotkov ali 205.000), za njimi pa gorske občine (18 odstotkov). Na letni ravni se je število prenočitev povečalo predvsem v občini Ljubljana (17 odstotkov več) ter v obmorskih (+14 odstotkov) in zdraviliških občinah (za pet odstotkov), manj pa je bilo prenočitev v gorskih občinah (za šest odstotkov).