Nekaj manj kot pet tednov je še do zaključka Dnevnikovega osmega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit, v katerem je pogoje za sodelovanje izpolnilo 83 podjetij. Med njimi so konec januarja na temelju uspešnosti poslovanja podjetja in ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo z odgovori na anketo podajo zaposleni v vsakem podjetju, izluščili 21 finalistov, po sedem v vsaki velikostni kategoriji.

Najboljše zaposlovalce med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji bodo razglasili na zaključni prireditvi 26. marca, na kateri bodo podelili tudi priznanje za najboljšo zlato prakso. Tudi letos bo zaključek Zlate niti, ki bo potekal na ljubljanskem gradu, nadgrajen z interaktivno konferenco, na kateri bo glavni govorec dr. Bernhard Krusche iz svetovalnega podjetja Ignore Gravity.

V tokratni peterici finalistov, ki jih predstavljamo po abecednem vrstnem redu, je tudi hitro rastoče veliko podjetje Comtrade. Specialist na področju zagotavljanja tehnoloških rešitev tako za finančni, zdravstveni, igralniški in telekomunikacijski sektor, kot tudi na področju hotelirstva in turizma ter avtomobilske industrije, v izboru Zlata nit sodeluje prvič. Za sodelovanje so se odločili, ker verjamejo, da podjetje ni običajen zaposlovalec in da imajo veliko dobrih praks, ki jih želijo predstaviti.

»Verjamemo, da v našem podjetju vsak na svoj način prispeva k povezovanju, k večji učinkovitosti, visoki stopnji zavzetosti, pozitivnemu delovanju ter uspešni in učinkoviti komunikaciji. Uvrstitev podjetja med finaliste potrjuje, da imamo veliko dobrih praks, ki vse zaposlene spodbujajo k izpolnitvi lastnih potencialov in medsebojnemu sodelovanju, kar vodi k inovativnemu in uspešnemu poslovanju podjetja,« je prepričan Alexis Lope-Bello, generalni direktor.

Podjetje od 1000 zaposlenih inženirjev celotne regije, ki jo pokrivaComtrade, v Sloveniji trenutno zaposluje 450 ljudi, dinamika zaposlovanja v letošnjem letu pa bo po besedah direktorja odvisna od trga in obsega projektov.

Zaposlujejo ves čas, prosta delovna mesta pa objavljajo na svoji spletni strani. Največ bodo predvidoma zaposlovali razvijalce, predvsem programske opreme v jezikih Java in .Net, razvijalce spletnih aplikacij (Angular JS) ter razvijalce mobilnih aplikacij (Android, iOS, Windows 8).

»Zaposlujemo ambiciozne posameznike, ki so pripravljeni svojo energijo usmeriti v doseganje vizije, strategije in ciljev podjetja. Od novih sodelavcev pričakujemo kreativnost, inovativnost in dinamičnost ter sposobnost dela v timu. Pričakujemo pa tudi vodstvene sposobnosti in podjetniško miselnost. Vsekakor morajo biti tudi fleksibilni ter si želijo potovati, saj se večina naših projektov odvija v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji, pa tudi v Aziji,« našteva Lope-Bello.

Podjetje dosega povprečno nekaj manj kot 50.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in je med okoli 2630 podjetji, ki v Sloveniji delujejo na področju IT, prvo po sredstvih, kapitalu, dobičku in prihodkih, ki so konec leta 2014 znašali okoli 40 milijonov evrov. Na vprašanje, ali je v velikih podjetjih težje dosegati visoko zavzetost zaposlenih kot v manjših, pa Alexis Lope-Bello odgovarja: »Izzivi so v vseh podjetjih, tako velikih kot manjših. Je pa v večjem podjetju potrebne več energije in sistematičnosti pri implementaciji dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih, to so uvajanje izboljšav, novih procesov, spreminjanje odnosov in organizacijske kulture. Vendar je ob skupni viziji in  sodelovanju vse izvedljivo. Zavzetost zaposlenih se gradi tudi skozi priložnosti in  edinstvene izkušnje, ki jih imajo zaposleni v našem podjetju – mednarodno večkulturno okolje, raznolike možnosti za učenje, izmenjava znanja in sodelovanja na mednarodnih projektih.«

Comtrade vse leto pripravlja vrsto projektov, v katere vpenjajo tako dijake kot študente, saj želijo, da mladi čim prej spoznajo realno delovno okolje. »Prvi koraki k uspešni karieri so vedno najtežji. Naši programi vključujejo možnosti tako za tiste, ki iščejo priložnost za študentske prakse, kot sodelovanje na različnih študentskih projektih. Najbolj obetavnim posameznikom ponudimo različne  možnosti strokovnega sodelovanje in izpopolnjevanja. Vsekakor je najboljša priložnost za dijake in študente poletna šola Edit. To je več kot navadna šola, saj se v njej udeleženci ne naučijo zgolj novosti o tehnologijah, temveč svoje tehniško znanje dopolnijo z znanjem in izkušnjami z vodenjem projektov, spoznajo vse faze cikla razvoja programskih rešitev, najbolj dragocena pa je morda izkušnja z delom v timu. Sicer pa spoznavanje bodočih sodelavcev že med šolanjem ni pomembno samo za nas, pač pa tudi za mlade, ki spoznajo podjetje ter lahko nato lažje presodijo, kakšno delovno okolje si želijo tudi sami,« je prepričan Alexis Lope-Bello.