A drugi tir je le ena od min, na katere lahko v prihodnjih mesecih stopi Gašperšič, ki ne govori veliko, še zdaleč pa ne daje vtisa, da ga lahko karkoli spravi iz – tira. Prej ali slej bo moral odločneje reševati težave, ki jih ljudem in podjetjem vsak dan prinašajo razpadajoče državne ceste in zaprti mostovi. Še večkrat se bo znašel med kladivom zahtev iz vrst državne in lokalne politike ter nakovalom pritiskov gradbenih, železničarskih in energetskih lobijev. Šele takrat bo pokazal, ali se je kot akademik in dolgoletni uradnik priučil tudi političnih spretnosti.

V prihodnjih dneh se izteče rok, do katerega mora Slovenija na razpis sklada Connecting Europe Facility (CEF) oddati vlogo za projekt drugi tir. Jo boste poslali?

Vsekakor. Odločitev o tem smo sprejeli že na koalicijskem vrhu, zdaj pa tudi na vladi.

Kaj bo pisalo v tej vlogi?

Ne bomo se prijavili le z drugim tirom, ampak tudi s projektom posodobitve proge Poljčane–Slovenska Bistrica in gradnjo izvlečnega tira na izhodu iz tovorne postaje Koper. Drugi tir bomo prijavili na odprti razpis, s katerim bomo konkurirali drugim državam članicam EU. Na njem lahko dobimo sredstva v višini 30 do 40 odstotkov upravičenih stroškov projekta, to pomeni brez upoštevanja DDV in stroškov odkupa zemljišč. Skupaj torej okoli 380 milijonov evrov. Ali bomo dobili toliko ali morda manj, je odvisno od več dejavnikov. Med drugim tudi od možnosti utemeljitve čezmejnega pomena projekta.

Finančne konstrukcije projekta še ni. Boste tistim, ki delijo denar EU, povedali, da računate na zasebnega partnerja?

Da. Zdaj je predvideno, da se bo projekt financiral iz evropskih sredstev in deleža, ki bo zagotovljen z javno-zasebnim partnerstvom. Seveda v vlogi še ne bomo mogli navesti, kdo je ta zasebni partner, saj še ni izbran. Morda bo vloga zato dobila manj točk, a je v Bruslju zaradi tega zagotovo ne bodo zavrnili.

Kako je v projekt sploh mogoče privabiti zasebnega partnerja? Zakaj bi tega sploh zanimala gradnja 1,4 milijarde evrov vrednega industrijskega tira?

Treba je gledati širše. Res je, da zasebni interes, ki bi ga zanimala le gradnja železniške infrastrukture, ni zelo verjeten. Finančne vlagatelje zanima donos. Ta mora biti večji od donosa, ki bi ga za isti denar dobili na banki. To pomeni, da bi bilo tudi za državo takšno financiranje dražje od zadolževanja pri Evropski investicijski banki. Zato ne iščemo zgolj vlagatelja, ampak partnerja, ki bi videl priložnosti v razvoju Luke Koper in tovornega prometa Slovenskih železnic. To sta aduta, ki ju Slovenija ima. S tem kapitalom je mogoče zgraditi drugi tir.

Ste se s potencialnimi partnerji že pogovarjali?

V mojem mandatu ne. Na obisku pa je bila kitajska delegacija, ki je izrazila interes za gradnjo železniške infrastrukture. V Luki Koper je bila na obisku japonska delegacija, ki se je zanimala za sodelovanje, prav tako mednarodna logistična podjetja. Sem optimističen. Želimo kapitalsko močnega partnerja, ki bi zagotovil razvoj Luke. Če bomo zgradili drugi tir, ga moramo tudi napolniti s tovorom. Eno brez drugega ne gre. Pogoj za to je povečanje zmogljivosti Luke.

Če torej prav razumem, računate na kakšnega globalnega logističnega igralca, ki ga bo gradnja drugega tira zanimala predvsem zato, ker bo že prej v Luko Koper pripeljal tovor.

Zmogljivost Luke Koper zdaj znaša okoli dvajset milijonov ton. Za podvojitev tovora na 40 milijonov ton bo potrebovala za milijardo evrov vlaganj: nadgradnjo prvega in drugega pomola, gradnjo tretjega pomola... Teh sama do zgraditve drugega tira ne bo mogla izpeljati. To bi pomenilo, da bi bil novi tir najmanj desetletje, če ne celo še dlje, slabo izkoriščen, saj iz Luke že vodi moderniziran prvi tir, del tovora pa gre tudi na ceste. Tudi dodatni tovor na tir ne bi prišel sam od sebe. Zato je ključna povezava s partnerjem, ki bo v Luki videl glavno vstopno točko severnega Jadrana na prostor srednje in vzhodne Evrope. Čaka nas zahtevna naloga. Takšnega projekta v Sloveniji še ni bilo.

Ste bolj naklonjeni možnosti, da bi ta partner pridobil lastniški delež v Luki Koper ali da v njej dobi zgolj koncesijo za posamezne naložbe?

Če povem odkrito, je verjetno hitrejša možnost, da bi vlagatelj sodeloval s kapitalskim vložkom v Luko. S podeljevanjem koncesij se lahko zavleče in zaplete, prav tako je ta možnost manj zanimiva za partnerje.

Spet boste razburili Obalo in še koga zraven. Luka Koper velja za podjetje strateškega pomena, njeno državno lastništvo pa za nacionalni interes.

Ne vem, zakaj bi se razburjali. Podjetje bo ostalo strateškega pomena in ne pogovarjamo se o prodaji infrastrukture. Že zdaj Luka Koper z njo upravlja prek koncesije, ki bi ostala enovita. In že zdaj je približno tretjinsko v zasebni lasti. Ne vidim razlogov, zakaj bi nekdo partnerstvu, ki bi prineslo razvoj, nasprotoval.

Pritiska vas tudi čas. Če država dobi evropski denar za drugi tir, bo že nekaj mesecev zatem dobila zajeten predujem. Je sposobna tako hitro začeti z gradnjo? In vam bo v tem relativno kratkem času uspelo najti še zasebnega partnerja?

Pričakujemo, da bodo vsa gradbena dovoljenja izdana v začetku prihodnjega leta. Sledili bodo razpisi za izbiro izvajalcev. Do takrat imamo čas, da preverimo interes zasebnih partnerjev. Zagotovim pa lahko, da se projekt ne bo začel graditi, dokler ne bo zaprta finančna konstrukcija. To je tudi odločitev vlade. Projekt bomo na razpisu oddali kot celoto. Verjamem tudi, da bo morebitni zasebni partner želel projekt čim hitreje končati.

Bo cena ostala 1,4 milijarde evrov? Strokovnjaki ocenjujejo, da je drugi tir projektiran precej bogato. Predvidene hitrosti so precej višje od hitrosti, ki jih dosegajo tovorni vlaki, poleg tega ima kar osem predorov.

Je takšen, kot je. Jasno je, da se projekta v prostor ne bo umeščalo še enkrat. Za to bi porabili preveč časa. Že samo to, da se je umestilo prostore za odlaganje viškov materiala, je trajalo več let. Proga v sedanji obliki ustreza zahtevam, ki jih prinašajo evropski koridorji. Če želimo višinsko razliko od Kopra do Divače premagati z naklonom do največ 17 promilov, pač potrebujemo 27 kilometrov proge. Tam je tudi cela vrsta zaščitenih območij. Manevrski prostor imamo le v tehnologiji gradnje, ki jo bo ponudil izvajalec.

Zakaj ste še pred petimi meseci, ob vaši predstavitvi v državnem zboru govorili, da projekt drugi tir v sedanji obliki ni ekonomsko upravičen? Ste si pod pritiski premislili?

Takrat sem izrazil dvom o zmožnosti financiranja tako visoke investicije. Izkazalo se je, da je financiranje te investicije z javnimi sredstvi tvegano početje, ker bi zmanjkalo denarja za druge prav tako potrebne naložbe. Projekt je drag, vendar je ekonomika pozitivna, saj proga leži na koridorju, kjer se pričakuje visok promet.

V začetku meseca ste koalicijskim partnerjem zagotovili, da bo šla država v izvedbo projekta. Bi v nasprotnem primeru zahtevali vašo zamenjavo?

(premisli) Ne. Pogovarjali smo se povsem odkrito in analizirali možnosti, ki jih je predlagala delovna skupina. Takrat še nismo sprejeli nobene odločitve.

Pa vendarle. Predsednik vlade Miro Cerar je javno ves čas podpiral projekt drugi tir. Ste dobili njegov ultimat?

Ne.

Ste potem vsaj pričakovali, da bo finančni minister Dušan Mramor strankam koalicije jasno povedal tisto, kar ste govorili sami: da denarja, javnega, za projekt ni? Zdi se, da vas je prepustil na (ne)milost pritiskom Luke Koper in SŽ.

Vemo, v kakšnem položaju smo in da moramo zmanjševati dolg države. Prostora za zadolževanje, ki bi ga zahteval drugi tir, ni. Poudariti moram, da država v gradnjo železnic že zdaj vlaga veliko. Samo v zadnjih štirih letih okoli 900 milijonov evrov, v aktualni finančni perspektivi pa bo tega denarja še za 700 milijonov evrov, poleg drugega tira. Kakšnih velikih pritiskov, ki jih omenjate, pa v resnici ni bilo, z izjemo javnih. O drugem tiru in gradnji infrastrukture v Luki Koper sem govoril tudi z več veleposlaniki srednjeevropskih držav. Tudi ti naše načrte podpirajo, saj želijo, da Slovenija še naprej zagotavlja to koridorsko povezavo. Zanje je zelo pomembna, saj je tudi cenejša in hitrejša.

Se lahko pri gradnji in obnovi domačega železniškega omrežja ponovijo iste napake kot pri avtocestnem križu? Večino poslov obvladujeta dva ali trije gradbinci, pri gradnji digitalnega komunikacijskega sistema (GSM-R) v zraku ves čas visi zahteva po aneksu. Pritisk gradbincev je velik, denarja je malo ali pa ga ni.

Pri projektu GSM-R se rešuje nesrečna zgodba z baznimi postajami, zaradi česar bo projekt verjetno dražji, kot je bilo prvotno predvideno. Ostalega ne bi želel komentirati. Ne drži pa, da denarja za investicije ni. Pri železniški infrastrukturi je tempo investicij v zadnjih letih zelo blizu časom iz gradnje avtocest. Prek razpisov je mogoče dobiti evropski denar tudi za energetsko sanacijo stavb. Letos se bo začela gradnja avtoceste Draženci–Gruškovje, v pripravi je druga cev karavanškega predora. Sem optimist, zato upam, da bomo kaj premaknili tudi pri načrtovanju in gradnji razvojnih osi.

Vas je lastnik in direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič, ki na področju železnic med gradbinci velja za najmočnejšega igralca, že obiskal?

Ne. Pri meni ga še ni bilo.

Veste pa, da je njegov pomočnik Marko Brezigar član SMC?

Za to pa sem že slišal.

Ena najbolj perečih težav vašega resorja je 6000 kilometrov razpadajočih državnih cest. Od devetnajstih mostov, ki jih je direkcija za ceste januarja lani preventivno zaprla za promet, je zdaj odprt le eden. Med njimi so tudi mostovi na pomembnih prometnicah. Kako boste rešili to težavo?

Takoj po nastopu mandata sem zahteval, da direkcija za ceste naroči analizo zaprtja teh mostov. Ugotovili so, da so ti mostovi, če bi se sprostili za promet, nevarni. Težava je omejen proračun. Z rebalansom za leto 2015 smo dobili 150 milijonov več, kot je določal sprejeti proračun. A tudi ta dodatni denar bo dovolj le za redno vzdrževanje cest in železnic, lastno udeležbo v evropskih projektih in nujne obnove. Direkciji bo tako za investicijsko vzdrževanje cest letos ostalo le dobra dva milijona evrov. To bo zadoščalo za obnovo treh mostov.

Petnajst jih bo torej ostalo zaprtih. Gospodarska škoda bo velika. Se da to težavo rešiti brez uvedbe bencinskega centa?

Želimo zagotoviti neki stalni vir financiranja v zadostnem obsegu, ki bo vsako leto na voljo za načrtovanje vzdrževanja na strokovnih temeljih. Za investicijsko vzdrževanje in redne investicije na cestnem omrežju letno potrebujemo okoli dvesto milijonov evrov. Kako bomo do tega denarja prišli, ali iz integralnega proračuna ali prek posebnega sklada, v katerega bomo recimo odvajali del trošarine, zame ni toliko pomembno. Že letos pa želimo to doreči. Zavedati se moramo, da se stanje na državnih cestah iz leta v leto slabša. To pomeni, da bo njihova obnova čez čas še dražja.

Bi lahko denar za najnujnejša dela zagotovil Dars, ki se valja v rekordnih dobičkih?

Dars plačuje državi stavbno pravico za svoje avtocestno omrežje, za kar bo v nekaj letih namenil dvesto milijonov evrov. Tu vidimo možnost, da bi ta denar namenili za vzdrževanje državnih cest. Dobro bi bilo razmisliti, da bi Dars del svojega denarja namenil tudi državnim cestam. Pogosto se zgodi, da obvozi, ko Dars izvaja dela na avtocestnem omrežju, potekajo po državnih cestah, promet po njih pa se močno poveča.

Je mogoče Darsove prihodke še povečati tudi brez dodatnega dviga cestnin? Morda z učinkovitejšim nadzorom? Tovornjakom na lokalnih razdaljah med Vranskim in Tepanjami recimo sploh ni treba plačevati cestnine.

To se dogaja, a pri prometu, ki se želi izogniti cestninjenju, ne gre za velik volumen. Po ocenah Darsa bi z zaprtim cestninskim sistemom za tovorna vozila letno pobrali 5 od 8 odstotkov več cestnine. Kljub temu pa se strinjam, da lahko že nekaj tovornjakov povzroči velike težave na državnih in lokalnih cestah.

Ste bolj naklonjeni novemu elektronskemu sistemu cestninjenja ali nadgradnji obstoječega ABC sistema na višjo frekvenco, za katerega lobira Traffic Design?

Naj najprej razčistiva, da bomo pri osebnih avtomobilih ostali pri vinjetah. Pogovarjamo se le o cestninjenju tovornih vozil. V kratkem bomo sprejeli odločitev, ali se gre v razpis za izbiro izvajalca, ki ga je že pred časom pripravil Dars. Kot sem seznanjen, je bil razpis odprt za vse tehnologije. Ponudniki se morajo odločiti, kakšne rešitve bodo dali na voljo. Končni cilj mora biti cestninjenje v prostem prometnem toku.

Zadnja dva razpisa je Dars pripravil oziroma objavil v času medvladja. Gre za naključje?

Mislim, da zdaj ne bodo objavili ničesar, kar ne bo imelo našega soglasja. Naloga države je, da Dars dobi okvire, v katerih mora ta razpis izpeljati. Ostalo je naloga Darsa. Treba je doreči tudi, katere ceste v Sloveniji bomo še cestninili. Med te zagotovo spadajo razvojne osi.

Govorite o gradnji razvojnih osi, nimamo pa denarja za obnovo državnih cest. Kako gre to dvoje skupaj?

Razvojne osi bi v okviru dodatnega avtocestnega programa gradil Dars, saj država denarja nima. Se pa s tem, kar želite povedati, zelo strinjam.

Edini večji odsek, ki se bo v kratkem gradil, je Draženci–Gruškovje, ki je tranzitne narave. Drugi odseki, ki bi precej več prispevali k hitrejšemu notranjemu prometu, se ne gradijo. Zakaj?

Na to sem opozarjal že ob predstavitvi v državnem zboru, a so me razumeli drugače. Z vidika pomena za državo bi moral biti kak drug odsek zagotovo bolj prednostnega pomena. Glavnina težav na odseku Draženci–Gruškovje nastaja v poletni sezoni, občutijo pa jih turisti in lokalno prebivalstvo. Na nekaterih odsekih v notranjosti države pa imamo težave vsak dan v letu.

Še eno podjetje, ki precej pričakuje od vas, so Slovenske železnice. Vašemu predhodniku so izstavile račun v višini 400 milijonov evrov za domnevne neplačane obveznosti z obrestmi. Del terjatev do države so pred časom z manjšim diskontom celo prodale bankam in s tem poplačale del dolga. Se vam zdi takšna sanacija s stališča države pametna?

Ne vem, če so imeli kakšno drugo rešitev. Mislim, da je bila ta dobra tako za Slovenske železnice kot za državo. Tudi sicer SŽ v zadnjem času solidno poslujejo.

Imajo sindikati preveliko vlogo pri vodenju Slovenskih železnic?

O tem se zelo veliko govori. Imel sem en sestanek s predstavniki zaposlenih na železnicah. Ne znam oceniti, kolikšna je resnična moč sindikatov. Strinjam se, da je treba spremembe uvajati v dogovoru z zaposlenimi. Vpliva, ki ne bi bil na mestu, ne vidim.

Verjetno jim še niste stopili na žulj.

O težavah se je treba pogovarjati. In za vsako se lahko najde rešitev, ki je dobra za vse sodelujoče. Seveda pa mora biti jasno, kdo na koncu odloča.

Bi si kot minister želeli imeti več vpliva na gospodarske družbe?

Prav je, da je ekonomski del v pristojnosti Slovenskega državnega holdinga, ki ima ustrezne strokovnjake za upravljanje družb. Mi smo zadolženi za prometno politiko.

Sprašujem zaradi primera, ki se je pred časom zgodil na Darsu. Tam so telekomunikacijsko dejavnost in posle brez soglasja vlade prenesli na hčerinsko družbo Delkom, v njen nadzorni svet pa imenovali nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča. S tem prenosom so kršili koncesijsko pogodbo. Nekoč bi lahko udarili po mizi in vodilnim na Darsu zagrozili z zamenjavo. Danes tega ne smete več početi.

Zdaj ni več tako enostavno. A v primeru, ki ste ga omenili, smo nadzornik in skrbnik te koncesijske pogodbe. Že moj predhodnik je naslovil dopis in zahteval pojasnila. Sam sem storil isto. Nekaj pojasnil sem dobil, v odgovoru pa smo jasno rekli, da gre za kršitev pogodbe. Od Darsa tako pričakujemo, da bo to družbo ukinil.

Koliko bo stal projekt šesti blok Termoelektrarne Šoštanj? So vam že povedali končno ceno?

Da. 1,428 milijarde evrov.

Kot kaže, boste minister, ki bo ob otvoritvi novega bloka v Šoštanju prerezal rdeči trak.

TEŠ6 ni vesela zgodba. Ne le zaradi tega, ker je bilo pri vodenju investicije očitno storjenih veliko napak. Že v izhodišču, ko so snovalci investicije ocenjevali, kakšne so potrebe in možnosti. Zadnji udarec so investiciji zadale razmere na trgu električne energije z nizkimi cenami elektrike. Ta je prizadela celoten Holding Slovenske elektrarne. Upam, da jim bo kljub zahtevnim pogojem uspelo financirati projekt TEŠ6 tako, da bodo posojila poplačali.

Poizkusni testi v TEŠ6 tečejo že nekaj mesecev. Vi pa še vedno niste dobili zadnje, skupaj že šeste različice investicijskega programa. Kako je to mogoče?

Dobili smo jo v začetku februarja. Sodelavci na direktoratu za energijo jo preučujejo.

So v dokumentu kakšna presenečenja? Kolikšna je cena premoga?

Kot sem seznanjen, je cena premoga višja od tiste, ki je bila predvidena v pogodbi med državo in TEŠ ob odobritvi poroštev konec leta 2012, torej 2,25 evra na gigajoul. Z ministrstvom za finance, ki je skrbnik te pogodbe, se bomo zato morali dogovoriti o ukrepih, saj to ni edina kršitev. Višja od dogovorjene je tudi cena investicije. Vprašanje pa je, ali je smiselno finančno sankcionirati družbo, ki je že tako v težavah.

Kaj nas lahko primer TEŠ6 nauči?

Da je treba pri investicijah realno oceniti potrebe in možnosti. Da ne smemo zidati gradov v oblakih. V Šoštanju in Velenju so preveč optimistično ocenjevali zaloge in potrebe, manipuliralo se je tudi s potrebno močjo novega bloka. Po informacijah, ki sem jih prejel, so izbrali moč bloka, ki je bila narejena po meri za projekt, zaradi česar je bila tudi dražja. Upam in verjamem, da bomo zadevi prišli do dna. Z delom bo začela parlamentarna preiskovalna komisija, v pripravi je zakon o reviziji projekta.

Ministrstvo je za letos napovedalo sprejetje nove strategije slovenske energetike. Smernice zanjo so pripravili trije zunanji avtorji: direktor Elesa Aleksander Mervar, direktor Borzena Karlo Peršolja in vodja Petrolovega sektorja za prodajo električne energije. Vsi so politično blizu SMC. Jim je to naročilo vaše ministrstvo?

Tega na ministrstvu nismo naročali. Ocenjujem, da gre za samoiniciativno pobudo teh treh strokovnjakov. V dokument so napisali, da gre za predloge, namenjene razpravi. Tudi zato smo, ko so nam te smernice predstavili, dokument posredovali družbam, ki jih predlogi zadevajo.

Ampak s tem, ko ste posredovali to študijo naprej, ste ji dali legitimnost. Nastal je vtis, da strategije slovenske energetike v resnici ne piše ministrstvo, ampak energetiki iz kroga SMC.

Ne. To jemljemo kot predlog, o katerem želimo pridobiti čim več strokovnih mnenj. Na podlagi tega želimo sprejeti odločitve. Piscem nismo želeli ne dati ne odvzeti njihove avtoritete. Res pa je, da dokument, ki so ga pripravili, ne obravnava vprašanj, povezanih z rabo energije. Loteva pa se nekaterih nerazčiščenih zgodb, kot recimo razmerij med elektrodistribucijskimi podjetji in Sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja, kar je problematiziralo že računsko sodišče.

Ste naklonjeni združitvi Holdinga Slovenske elektrarne in Gen Energije, lastnice slovenske polovice nuklearke?

(premisli) Nekatere zamisli v dokumentu, ki smo ga dobili, so lahko dobre. Do drugih pa sem skeptičen. Avtorji predlagajo združitev HSE in Gen Energije pod okrilje novega koncerna, ki bi imel pod sabo hčerinske družbe, razdeljene po tipu proizvodnje, torej hidro-, termo- in jedrske energije. Pri tem vidim težavo, kako bo termoenergetski del sploh preživel glede na to, da je proizvodnja tam najdražja. O tem še nismo podrobneje razmišljali. Najprej želim vse, kar imam na mizi, temeljito preučiti, šele nato se bom odločil. Pri združevanju se povečuje tveganje, da bi se lahko, če en del zaide v težave, v teh znašla celotna energetika. Zdaj smo v položaju, ko je zaradi TEŠ6 v težavah le HSE, drugi del energetike pod Gen Energijo pa dobro posluje.

Ali podpirate uvedbo dodatka na položnicah za TEŠ6 prek mehanizma za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti (iz angl. CRM), ki ga prav tako omenjajo avtorji?

Pred uvedbo tega mehanizma je treba izpolniti več pogojev, pridobiti je treba tudi soglasje evropske komisije in utemeljiti nujnost določenega tipa proizvodnje električne energije za stabilnost celotnega sistema. Če bo prevladala ocena, da so ti pogoji izpolnjeni in da bi to lahko bila rešitev za zagotavljanje vzdržnega delovanja TEŠ, se bom na to pozitivno odzval. V nasprotnem primeru se o tem ne moremo pogovarjati.

Kaj pa drugi blok jedrske elektrarne Krško? V koalicijskem sporazumu piše, da je treba predtem opraviti posvetovalni referendum.

Pred morebitnim referendumom bi bilo treba narediti večje število analiz, analizirati razloge za in proti ter jih predstaviti javnosti. To bi lahko storili skozi pripravo energetskega koncepta Slovenije. Naši ključni cilji morajo biti zmanjšanje porabe energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije. Če bomo ugotovili, da v prihodnjih desetletjih električne energije ne bo dovolj, hkrati pa je ne bomo želeli več proizvajati iz fosilnih virov ali uvažati, je pametno razmišljati, ali jo je mogoče zagotavljati s podaljšanjem obratovanja obstoječega bloka oziroma gradnjo novega.

Ste član SMC?

Da, ustanovni.

Kako ste čutili frakcijske boje med strujo, zbrano okrog generalnega tajnika stranke Erika Kopača, in kadri nekdanje LDS, ki jih je v stranko pripeljal Peter Jamnikar?

Ti vplivi do mene niso prišli. Vem, da so nasprotovanja obstajala, ampak na delovanje vlade in stranke po mojem videnju to ni imelo znatnega vpliva.

SMC je nastala lani spomladi in v rekordnem času prišla na oblast. To je luč, ki privlači mušice. Je to največja nevarnost za stranko?

Prav gotovo se je v stranko včlanil tudi kdo, ki je začutil priložnost za uveljavljanje lastnih interesov. Ti morda niso skladni z vizijami, ki jih ima sama stranka, ampak to je verjetno neizbežno pri stranki, ki nastane na novo. Gotovo se ji marsikdo želi pridružiti že zato, ker je v vladi. Res pa je, da smo marsikomu, še posebej tistim, ki si želijo vrnitve na stare položaje, tudi trn v peti. Upam, da bomo ta mandat pripeljali do konca tako, da bomo pustili pozitivni pečat na razvoju države in zadovoljstvu ljudi.