Dobrotnik mu je prodal grob

Žaro z ženinimi posmrtnimi ostanki je moral namreč shraniti na Vekingu in čakati, da se bo našel kdo, ki bi bil žarni grob pripravljen prodati. Po približno treh tednih ga je res poklical moški, ki je slišal za njegovo stisko. Prodal mu je žarni grob, na Vekingu pa so takoj pripravili vse potrebno za pogrebno slovesnost.

Direktorica Vekinga Angela Kelhar je pojasnila, da je bil to na srečo edini neprijetni zaplet in da so mestno občino Celje pravočasno opozorili, da primanjkuje žarnih grobov. Marca lani so opravili ekshumacijo iz šestintridesetih opuščenih grobov v okolici mrliške vežice, zato so občini že takrat predlagali, da bi na tistem mestu lahko uredili več kot sto novih žarnih grobov. Družba Navor je septembra izdelala projektno dokumentacijo, občina pa je na javnem razpisu izbrala izvajalca del, ki naj bi delo opravil do konca novembra, vendar je vse ostalo samo pri besedah. Problem je nastal, ker so na občini napačno ocenili vrednost naložbe. Vsi ponudniki so bili precej dražji, tako da so morali dela prestaviti, ker v lanskem proračunu za žarne grobove enostavno ni bilo na voljo dovolj denarja. Ko je zmanjkalo žarnih grobov, so lahko pogrebniki žare polagali samo še v klasično grobno polje.

Spomladi bo bolje

Čeprav so na občini sprva načrtovali, da bodo šele spomladi objavili nov javni razpis, so zaradi neprijetnega zapleta, ki ga je imel vdovec iz Celja, postopke zelo pospešili. Pooblaščenka za stike z javnostjo na Mestni občini Celje Alja Tihle Hren je sporočila, da je podjetje Isar na mestnem pokopališču v Celju prejšnji teden začelo gradnjo 54 žarnih grobov, ki bodo zaradi ugodnih vremenskih razmer kmalu končani. Spomladi bodo žarne grobove uredili še na zapuščenih družinskih grobovih, v postopku pa je tudi pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo nove žarne stene.