Pričakujejo, da bodo že v naslednjih dneh registrirali zadrugo, ki so bo ukvarjala z vojaškim turizmom. Nameravajo tudi pridobiti dovoljenja za upravljanje z vojaškimi vozili in kupiti tanke, ki jih hrvaška vojska ne potrebuje več. Če na Hrvaškem ne bodo zbrali dovolj tankov, jih bodo skušali pridobiti v tujini, danes piše reški časnik Novi list.

Od države bodo zahtevali koncesije za uporabo približno 40 hektarjev zemljišč, na katerih bi zgradili vojaški poligon. Pričakujejo sodelovanje z zasebniki, ki bi zgradili hotele in restavracije. Sredstva bi črpali tudi iz evropskih skladov.

Poligone nameravajo graditi na več koncih Hrvaške, med drugimi so omenjali okolico Slunja, Karlovca in Knina. Najbolj atraktivno se jim sicer zdi območje Ravnih kotarov v zadrskem zaledju zaradi bližine morja.

Društvo tankistov na Hrvaškem šteje približno 2000 članov. Načrtujejo, da se bo v okviru projekta vsak mesec izmenjalo približno 100 tankistov. Upajo, da bodo s projektom dosegli množice tako domačih kot tujih turistov.