Drugi ukrep, ki so ga pripravili, pa bo doletel uporabnike pomoči na domu, saj občina predlaga ukinitev 75-odstotnega subvencioniranja storitve, ki jo izvaja Dom Tisje, tako da bi uporabnikom sofinancirali le zakonsko predpisano polovično ceno storitve. Ta znaša 15,11 evra na uro, pri čemer je občina do zdaj prispevala 11,33 evra, po novem pa bi za uro pomoči na domu, ki jo po ocenah občine uporablja okoli 30 uporabnikov, sofinancirala 7,56 evra. Za občane na drugi strani to prinaša precej hudo finančno obremenitev, saj se bo cena storitve, če bodo svetniki občinski predlog potrdili, zanje podvojila, in sicer bodo namesto zdajšnjih 3,78 evra za uro pomoči na domu med tednom plačali 7,56 evra, ob nedeljah in v nočnem času 10,58 evra, ob državnih praznikih in dela prostih dnevih pa 11,34 evra.

Mesečni strošek višji od povprečne pokojnine

V Domu Tisje, kjer jih občina znova ni obvestila o svoji nameri o znižanju subvencije, pravijo, da sicer razumejo njihove finančne težave in se tudi zavedajo, da so zakonsko dolžni financirati le polovično ceno, a hkrati opozarjajo na breme, ki ga bodo s tem prevalili na uporabnike pomoči na domu. Če bi namreč upravičenci storitve izkoristili vseh 80 ur na mesec, in še to le ob delavnikih, bi jih to konec meseca stalo dobrih 600 evrov, kar je v marsikaterem primeru več od višine pokojnine oziroma celo več od povprečne neto pokojnine, ki je novembra lani znašala 562 evrov. »S posledicami gospodarske krize, brezposelnostjo svojcev in revščino se že sedaj srečujemo prepogosto na terenu pri uporabnikih naših storitev,« je poudarila Vida Lukač, direktorica Doma Tisje.

Dodala je, da se je sicer v zadnjih dveh letih za pomoč na domu odločalo vse več upravičencev, saj jih večina želi ostati čim dlje v krogu družine oziroma domačem okolju. To je tudi usmeritev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, katere cilj je, da starejši občani čim dalj časa preživijo v svoji družini s pomočjo skupnostnih oblik socialnega varstva, kamor sodi tudi pomoč na domu. »Žal bodo višje cene pomoči na domu verjetno zmanjšale vključenost v to storitev kot javno službo, povečala pa se bo zopet oskrba na domu, ki jo izvajajo različni izvajalci na črno,« je še opozorila Lukačeva.