Zgodilo se je v petek, 6. februarja, na nivojskem prehodu v bližini postaje Ostrožno, ob železniški progi med Zidanim Mostom in Šentiljem. Avtomatske zapornice bi se morale spustiti, saj se je prehodu približeval vlak. Vendar se niso. Ostale so dvignjene, težko tirno vozilo pa je z nezmanjšano hitrostjo odhitelo mimo. Samo srečnim okoliščinam kaže pripisati dejstvo, da ta tehnična okvara ni povzročila nesreče, saj v tistem trenutku na nivojskem prehodu ni bilo drugih prometnih udeležencev.

Policisti o opisanem izrednem dogodku niso bili obveščeni, smo izvedeli na mariborski policijski upravi. Slovenjebistriški policisti pa so na naše poizvedovanje z dodatnim zbiranjem obvestil ugotovili, da se je opisani incident zares zgodil. Tudi v občinah Šentjur in Poljčane z dogodkom niso seznanjeni, o njem so izvedeli od Dnevnika. Župana Poljčan informacija ni presenetila, saj se takšna okvara v njihovem okolju ni zgodila prvič.

Zaradi varnosti so upočasnili vlake

»Pred približno petimi leti se zapornice niso spustile na železniškem prehodu v bližini Čadramske vasi,« se spominja Stane Kovačič, župan Poljčan. »Zapornice so ostale dvignjene in mimo je peljal pendolin. Priča temu dogodku je bila moja dobra znanka. Na srečo je bila previdna in zbrana. Čeprav so bile zapornice dvignjene, se je ustavila pred prehodom. Zatem je bila vsa iz sebe, saj je imela v avtomobilu dva otroka, ki ju je peljala v dijaški dom na Ptuj. Si lahko zamislite, kakšna tragedija bi bila to. Še posebno zato, ker je ta prijateljica v preteklosti že nesrečno izgubila dva otroka, hčerko ji je povozil vlak.«

V Slovenskih železnicah so dan po incidentu v Ostrožnem spisali brzojavko. V njej Marjan Traven, vodja službe za načrtovanje in tehnologijo, obvešča prejemnike, da so zaradi ugotovljenih nepravilnosti na avtomatskih napravah za zavarovanje nivojskih prehodov z vgrajeno komponento BUBM predpisali več ukrepov.

Na desetih odsekih, ob katerih so prehodi zavarovani z morebitno pomanjkljivimi napravami, so hitrost vožnje vlakov omejili na 50 kilometrov na uro. Na 22 prehodih pa do preklica velja navodilo prometnikom, da morajo izključiti zavarovanje prehoda takoj po tem, ko ga je prevozil vlak. »Če je zavarovanje nivojskega prehoda po prevozu vlaka ostalo vklopljeno, se ravna, kot da je ta nivojski prehod nezavarovan,« je naročil Traven.

Zaman čakali na odgovore Slovenskih železnic

Slovenske železnice so lani namenile več kot 61 milijonov evrov za vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Za vzdrževanje signalno-varnostnih naprav so porabile več kot 11 milijonov evrov. Kljub temu vzdrževanju celo zavarovani nivojski železniški prehodi očitno niso povsem varni, saj lahko pokvarjeni semaforji ali dvignjene zapornice zavedejo voznike in jih zmamijo, da prečkajo tirnice, čeprav se jim približuje vlak.