1. korak je odločitev, kaj v življenju zares želimo početi – poiskati področje ali poklic, ki nas zares zanima – če tega ne poznamo, si je smiselno vzeti za razmislek več časa in študij za kakšno leto odložiti, vmes pa nabirati novo znanje, poglabljati interese, razvijati talente ali pridobivati delovne izkušnje.

2. korak je, da se pozanimamo, kakšno je opravljanje izbranega poklica v praksi, katere so torej delovne obveznosti, kakšna je področna zakonodaja, kaj obsega, kaj je treba znati, koliko časa zavzema, kako se sklada z vrednotami posameznika in kakšno izobrazbo, formalno in neformalno, imajo tisti, ki ga opravljajo.

3. korak je poiskati pot do tega poklica. Ni nujno, da je do te poti mogoče priti samo z določeno fakulteto, niti ni nujno, da je fakulteta sploh potrebna.

4. korak je razvijanje talentov in povezovanje študija s prakso ter s tem dvigovanje kvalitete študija – samo to in širjenje socialne mreže na stanovskem področju dolgoročno omogoča vstop na trg dela.

5. korak je pragmatičnost – redno je treba spremljati trg dela – na primer vsak mesec preveriti, koliko je brezposelnih na področju, kjer želimo delati, pregledati oglase za delo na svojem področju, in če jih ni, pripraviti plan B. To lahko pomeni razvoj dodatnih kompetenc, ki jih trg dela potrebuje, razvoj kompetence podjetnosti, povezovanje s potencialnimi zaposlovalci – vse to že takoj na začetku študija.

Zavod Nefiks ob podpori Simobila nadaljuje tretjo sezono Zaposlitvenih klubov za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Tako bo v petek, 27. februarja, v sodelovanju z Zaposlitvenim klubom za mlade Maribor dogodek, ki so ga poimenovali P.R.A.V.I. – Praktične rešitve vaših aktualnih in praktičnih izzivov. Dogodek je namenjen tako mladim iskalcem zaposlitve kot tistim, ki se na to pripravljajo že zdaj, torej dijakom in študentom. slo