V Sloveniji zaposlujejo 580 ljudi, zaposlovali bodo tudi letos. Nameravajo zaposlovati predvsem kader, ki ga potrebujejo, da postrežejo čim več gostov v restavracijah. »Naše podjetje veliko sodeluje s študenti. S spremembami na področju študentskega dela smo takoj vpeljali vse zakonske norme. Kaj to pomeni? Zvišali smo plačila vsem študentom, čeprav k temu nismo bili zakonsko zavezani, kar v trenutnih gospodarskih razmerah sicer ni bilo lahko,« je poudarila Đukićeva. »Vemo, da naši zaposleni to cenijo.«

Talente iščejo in razvijajo ves čas. Velik poudarek dajejo osebnostnemu razvoju zaposlenih, tudi študentov, ki se pri njih zaposlijo med študijem in velikokrat ostanejo v podjetju zaposleni kot najpomembnejši člani njihovega tima.

»Skrbimo za trening in izobraževanje, kar je osnova našega dela in razvoja. Zaposlujemo na vseh ravneh in ponujamo varnost in priložnost za razvoj in kariero za posameznike, ki so delavni, iznajdljivi, samoiniciativni in si želijo napredovanja. Formalna izobrazba ni pomembna, pomembna je želja po dokazovanju, razvoju in napredovanju.«

Đukićevo veseli, da so tudi letos med finalisti. »S tem smo nagrajeni za naše dolgoletno delo in vnemo, ki jo posvečamo graditvi odnosov, dobremu počutju in zadovoljstvu. Rezultati in nagrade, pridobljene na Zlati niti, nam govorijo, da McDonald's dejansko prepoznava potrebe svojih zaposlenih. Pomembno nam je, da skrbimo za naše zaposlene. Uvrstitev med finaliste je pokazatelj, da tudi naši zaposleni skrbijo za McDonald's.«

V Alpe-Panonu, McDonald's imajo izjemno pomembno vlogo ženske, saj je kar 75 odstotkov najvišjega in srednjega vodstvenega kadra žensk, medtem ko je njihov delež v restavracijah 60-odstoten. jpš