Mnogi mladi v poplavi informacij, brez primernega razmisleka o karieri, težko kritično precenijo, katera je zares tista študijska smer, ki jih bo pripeljala do želene zaposlitve. Nasvet, ki ga mnogokrat slišijo od različnih svetovalcev je, naj gredo študirat, kar jih zanima, saj je to od vsega najbolj pomembno. »Žal se za mnoge mlade, ki so po letih študija brezposelni pristali v 'ranljivi' skupini prvih iskalcev zaposlitve, brez pravih perspektiv, ta nasvet ni izkazal za najboljšega,« je povedala strokovna vodja Zavoda Nefiks, Alenka Blazinšek, ki dodaja, da so v najslabšem položaju družboslovno izobražene ženske, ki kljub visoki stopnji motiviranosti in visoko razvitim kompetencam na trgu dela preprosto niso potrebne.

Na Zavodu Nefiks so zato mladim, ki se odločajo za vpis na fakulteto pripravili nekaj nasvetov, kako se odločati:

»1. korak je odločitev, kaj v življenju zares želimo početi – poiskati področje ali poklic, ki nas zares zanima – če tega ne poznamo, si je smiselno vzeti za razmislek več časa in študij za kakšno leto odložiti, vmes pa nabirati novo znanje, poglabljati interese, razvijati talente ali pridobivati delovne izkušnje;

2. korak je, da se pozanimamo, kako izbrani poklic oz. področje izgleda v praksi – katere so delovne obveznosti, kakšna je področna zakonodaja, kaj obsega, kaj je potrebno znati, koliko časa zavzema, kako se sklada z vrednotami posameznika in kakšno izobrazbo, formalno in neformalno, imajo tisti, ki ga opravljajo;

3. korak je poiskati pot (študij) do tega poklica – ni nujno, da je do te poti možno samo z določeno fakulteto, niti ni nujno, da je fakulteta sploh potrebna;

4. korak je razvijanje talentov in povezovanje študija s prakso, ter s tem dvigovati kvaliteto študija – samo to in širjenje socialne mreže na stanovskem področju dolgoročno omogoča vstop na trg dela;

5. korak je pragmatičnost – redno je potrebno spremljati trg dela – na primer, vsak mesec preveriti, koliko je brezposelnih na našem področju, pregledati oglase za delo na svojem področju in če jih ni, pripraviti plan B. To lahko pomeni razvoj dodatnih kompetenc, ki jih trg dela potrebuje, razvoj kompetence podjetnosti, povezovanje s potencialnimi zaposlovalci – vse to že takoj na začetku študija.«

Nikakor pa pri vsem tem ne gre pozabiti na možnosti, ki jih prinaša neformalno izobraževanje, še poudarjajo. Več nasvetov o izbiri študija, beleženju neformalno pridobljenega znanja in o zaposlovanju pa dajejo tudi na portalu www.talentiran.si.