Po podatkih portala Moje delo, ki je lani zabeležil 20 % rast zaposlitvenih oglasov, dobre novice prihajajo iz Osrednjeslovenske, Gorenjske, Savinjske, Notranjsko-kraške in Primorske regije, kjer beležijo večjo rast ponudbe novih delovnih mest. Zaznali pa so tudi povečano povpraševanje tujih podjetij po kvalificiranih delavcih iz Slovenije. Leto 2104 je gotovo najbolj zaznamovalo povečano povpraševanje po strokovnem kadru , med oblikami zaposlitve pa prevladujeta redna zaposlitev za nedoločen čas in določen čas. Napovedi za leto 2015 so optimistične tudi glede na januarske podatke. Ob bližajočih se informativnih dnevih pa direktor zaposlitvega portala Moje delo, Zoran Savin mladim svetuje, naj razmišljajo tudi o »zelenih« poklicih prihodnosti: »Prihodnost je v multidisciplinarnosti.«

Temeljna izobrazba je še vedno zelo pomembna, vendar pa je na trgu dela zelo pomembno, da posameznik združuje različna multidisciplinarna znanja, ki so na trgu dela čedalje bolj cenjena in iskana, dodaja Savin in dodaja, da je sicer napovedovanje prihodnosti različnih panog nehvaležno, a že danes je jasno, da je prihodnost v zelenih poklicih in panogah, ki bodo v prihodnosti vodile svet zelenih tehnologij.

Padec povpraševanje po sodelavcih za projektna dela

Na portalu Moje delo je, kot v minulih letih tudi lani prevladovala ponudba delovnih mest za redna dela z določenim ali nedoločenim delovnim časom. V primerjavi z letom 2014 je ponudba delovnih mest za nedoločen čas zrasla kar za 30 %, ponudba delovnih mest za določen čas pa za 23,5 %. Zabeležili pa so velik (40 %) padec povpraševanja po sodelavcih za projektno delo, kar gre verjetno pripisati tudi spremembi zakonodaje.

Več novih delovnih mest med strokovnimi poklici

Portal Moje delo je lani zabeležil 73 % rast ponudbe prostih delovnih mest v transportu, nabavi in logistiki. V letu 2014 so objavili kar 292 več ponudb novih delovnih mest v teh panogah. Za 33 % se je povečala tudi ponudba delovnih mest v proizvodnji, prav toliko je zrasla ponudba delovnih mest v tehničnih storitvah. V trgovski panogi je portal Moje delo minulo leto objavil 345 več delovnih mest kot leto prej, kar na letni ravni predstavlja 57,4 % rast.

Občutnih sprememb pri ponudbi prostih delovnih mest pa lani niso zabeležili na področju kadrovanja, javnega sektorja, medijev, nepremičnin in socialnih storitev, znanosti in tehnologije ter matematike in fizike. To so panoge, kjer ostaja ponudba del konstantna, ugotavljajo v največjem zaposlitvenem portalu pri nas.

Najbolj iskani kadri z zaključeno srednjo strokovno šolo

V minulem letu so pri zaposlitvenem portalu Moje delo opazili kar 44 % rast povpraševanje po kandidatih z dokončano srednjo strokovno šolo, povečala se je tudi ponudba prostih delovnih mest za posameznike z dokončano gimnazijo, ostalimi štiriletnimi šolami in dokončanimi višješolskim strokovnim programom. Za 16 % se je dvignilo tudi povpraševanje po kandidatih s poklicno šolo. Opazili pa so padec ponudbe za profil najnižje in najvišje izobraženih posameznikov - za tiste s končano osnovno šolo in kandidate s končanim doktorskim študijem.

Rast ponudbe novih delovnih mest v petih regijah

Zaposlitveni portal Moje delo je v lanskem letu zabeležil rast ponudbe novih delovnih mest v petih slovenskih regijah. Največja ponudba delovnih mest je v Osrednjeslovenski regiji, kjer je povpraševanje po kadrih v minulem letu zraslo kar za četrtino. Podobno rast so zabeležili tudi na Gorenjskem, kjer je ponudba novih delovnih mest zrastla za 22,6 %. Tudi na Koroškem se odpira čedalje več novih delovnih mest, v letu 2014 je ponudba na portalu Moje delo zrasla za 23,4 %. Optimistično je tudi v Savinjski regiji, kjer je rast ponudbe delovnih mest 18 %, tudi na Notranjsko-kraškem se je odprlo 22% več novih delovnih mest, na Primorskem je bila ponudba delovnih mest 21,5% večja kot leta 2013.

Napovedi za leto 2015 so ugodne

»Glede na ugodno napoved gospodarske rasti so tudi napovedi za leto 2015 optimistične in pričakujemo rast povpraševanja po kadrih na številnih področjih. Tudi januarski podatki so vzpodbudni. V letu 2015 pričakujemo še povečanje ponudbe novih delovnih mest za kadre z visokošolsko, višješolsko in univerzitetno izobrazbo. Zavedati pa se moramo, da je nekatere panoge kriza prizadela tako globoko, da bo trajalo še kako leto, da se v njih obseg dela povrne v stanje, kot je bilo pred finančno krizo. « pavi Zoran Savin, direktor zaposlitvenega portala Moje delo.