V poslovnem imperiju enega najpremožnejših Slovencev Martina Odlazka, ki ima pod okriljem skoraj tisoč zaposlenih v družbah Papir Servis, Salomon (Ekipa, Lady, Jana...) in Set, je prišlo do pomembnih lastniških sprememb.

Manj kot leto dni po tistem, ko je iz skupine Krater z več kot tremi milijoni evrov izplačal brata Marka Odlazka in dolgoletnega direktorja krovne družbe Jožeta Čada, je iz lastništva izstopila še njena alfa in omega. Podjetje Eurofit, ki ga obvladuje Odlazek z družino, je po sedmih letih prodalo 60-odstotni delež krovne družbe, ki prek zapletene lastniške hobotnice obvladuje ključne Odlazkove družbe.

Skupina Krater je po novem v lasti kar same sebe oziroma jo obvladujejo podrejene družbe. Odlazek je namreč Eurofitov večinski delež v Kraterju prenesel na štiri podjetja, ki so med seboj lastniško in finančno prepletena, njihov vrhnji lastnik pa je Krater. Gre za Grafis Psah, Gramoz, Korotan in Algas. Že pred tem je pomemben delež v Kraterju obvladovala tiskarna Set. Po naših informacijah je bila kupnina plačana s pobotom terjatev, ob tem pa je pomenljivo, da po novem nobeno od teh podjetij nima v lasti več kot 25 odstotkov Kraterja.

Kaj je v ozadju lastniških premetavanj v Odlazkovem imperiju, ni znano. Običajno pa se podjetniki s tem spretno izognejo temu, da bi jim upniki na prelahke načine zasegli lastništva podjetij. Lastniška hobotnica je namreč oblikovana tako, da nobeno vezno podjetje nima odločilne vloge v lastništvu skupine. V luči prenosov opozorimo, da Odlazek ne more prosto razpolagati z deležem v Eurofitu. Na njem ima namreč zastavno pravico vpisano Alenka Odlazek za zavarovanje 10-milijonske terjatve, ki zapade leta 2025.

Kdo drži vajeti v Odlazkovih družbah

Odlazka po zadnjih spremembah uradno ni več niti v lastništvu niti na vodstvenem položaju katere od Kraterjevih družb. Namesto podjetnika, ki je bil lani zaradi zlorabe položaja pri prodaji delnic Gorenjskega tiska pravnomočno obsojen na šest mesecev hišnega zapora, vajeti že dalj časa držijo štirje direktorji ključnih Kraterjevih družb. Gre za Čada, Janeza Mlakarja (Papir Servis), Gregorja Repiča (Salomon) in Iva Guliča (Set). Večina družb ima tudi prokurista.

Čeprav je Odlazek uradno izstopil iz lastništva Kraterja, njegovi prejemki ne bodo trpeli. Zaradi dogovora z bankami o reprogramiranju finančnih obveznosti skupine ta ne sme izplačevati nobenih dividend. Namesto tega je vse podrejeno vračanju posojil in poslovni sanaciji družb. Te so lani odplačale še za pet milijonov evrov najetih posojil in finančne obveznosti do bank zmanjšale na najnižjo raven v zadnjem desetletju. Še leta 2011 je imel Odlazkov imperij pri domačih in tujih bankah najetih za kar 65 milijonov evrov posojil po visokih obrestnih merah, zdaj pa njihova višina znaša manj kot 40 milijonov evrov.

Letos mora po dogovoru z bankami vrniti novih pet milijonov evrov z obrestmi vred, kar mu glede na poslovanje ključnih družb v skupini Krater ne bi smelo delati težav. Kljub vsemu je pred Odlazkom še podaljšanje dogovora o finančnem prestrukturiranju, ki ga je sklenil z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ta je od NLB in Abanke Vipe prevzela za več kot 20 milijonov evrov neporavnanih posojil. Dogovor med skupino Krater in DUTB se izteče oktobra letos, po naših informacijah pa bo DUTB v Kraterju imenovala svojega pooblaščenca.

Vračanje najetih posojil

Čeprav naj bi skupina Krater, ki ima le še dobrih 900 zaposlenih, od tega veliko invalidov, lani imela majhen upad čistih prihodkov od prodaje, naj bi se njeno poslovanje stabiliziralo. V letu 2013 je namreč ob 18-odstotnem padcu prihodkov na 88 milijonov evrov ustvarila rekordno 22-milijonsko izgubo. Ta je bila v glavnem posledica odpisov premoženja, saj je denarni tok iz poslovanja (EBITDA) presegal pet milijonov evrov. Kolikšne poslovne rezultate so dosegli lani, v Kraterju še ne vedo, verjetno pa so ustvarili za več milijonov evrov čistega dobička. Vse članice skupine naj bi bolj ali manj poslovale z dobičkom, enako pa se pričakuje tudi letos.

Če so se v Kraterju nedavno ukvarjali s prisilnim zaprtjem obrata Papirja Servisa v Vevčah ter razčiščevanjem preteklih poslov, kot je vprašljivo izčrpavanje Lepenke in odpuščanje zaposlenih brez odpravnin, so v zadnjem času dobili nekaj novih poslov. Med drugim so namreč rešili vprašanje prostih kapacitet njihove tiskarne Ma-Tisk v Mariboru. Z začetkom februarja jo je najelo podjetje DZS Grafik. Tudi Papir Servis, ki se je pred časom osamosvojil od Slopaka in se sam podal na trg odpadne embalaže, naj bi na tem področju prek podjetja Recikel dosegal že skoraj 40-odstotni tržni delež. Hkrati je družba, ki na leto ustvari več kot 50 milijonov evrov prihodkov, poplačala praktično vse poslovne obveznosti, odprtih pa naj bi bilo le še za 200.000 evrov dolgov do dobaviteljev.