Tekmovanje POPRI, namenjeno mladim z inovativnimi idejami, poteka deseto leto zapored. Prijavijo se lahko študenti, diplomanti, dijaki ter osnovnošolci od sedmega do devetega razreda. Strokovna komisija Primorskega tehnološkega parka bo tri finaliste nagradila konec aprila.

»Vsakdo, ki ima ideje, je lahko izumitelj, vendar izumi postanejo inovacije šele takrat, ko jih implementiramo v poslovno okolje,« pravi Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka. Uspejo torej izumitelji, ki jim uspe izpeljati celoten proces, od ideje preko prototipa do končne prodaje kupcem.

Tekmovanje Podjetje za prihodnost ali kratko POPRI je bilo doslej namenjeno mladim iz Goriške regije, letos pa so ga razširili na celotno Slovenijo. Prijavljena inovacija ali ideja mora reševati konkreten problem ljudi oziroma družbe. Poleg izdelanega prototipa mora prijava vsebovati opis ideje ali predstavitveno gradivo v obliki plakata, letaka oziroma videoposnetka. Inovativno podjetniško idejo je treba opisati tako, da se predstavi rešitev za inovativni izdelek ali storitev, da se opredeli, kdo so kupci in na kakšen način jim bo rešitev ponujena. Opis mora vsebovati še oceno prihodkov in stroške.

»Ne pričakujemo, da bodo mladi izdelali načrt za podjetje. Želimo, da se naučijo svoje ideje uresničiti in jih povezati s trgom ter kupci,« navaja Maja Rajer Obid, vodja projekta.

Tekmovalci morajo ideje do 23. marca oddati na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.popri.si, strokovna komisija pa bo med prijavljenimi izbrala deset polfinalistov iz vsake starostne kategorije. Ti se bodo 7. aprila osebno predstavili komisiji, ki bo izbrala po tri finaliste iz vsake kategorije. Finalisti se bodo 24. aprila javno predstavili na zaključni prireditvi v novogoriškem narodnem gledališču, ko bodo razglašeni tudi zmagovalci. Letos je v skladu za nagrade 5000 evrov.

V desetih letih se je tekmovanja udeležilo 1600 mladih, ki so razvili 650 inovativnih idej. tik