Na razpis za novega direktorja ZD Trbovlje se je sicer prijavilo šest kandidatov, med katerimi so pogoje poleg Žlaka izpolnjevali še Gregor Pajić, ki je kandidiral tudi za hrastniškega župana, sicer pa se kot samostojni podjetnik ukvarja s finančnim in poslovnim svetovanjem, Melina Omerzel Petek, zasavska varuhinja pacientovih pravic, in Marjeta Garantini, računovodkinja v Zdravstvenem domu Litija. Žlak je prejel »večino glasov od sedemčlanskega sveta ZD Trbovlje in nobenega proti«, je pojasnil Borut Dolanc, predsednik sveta zavoda, na vprašanje, v čem je bil Žlak bolj prepričljiv od drugih kandidatov, pa je odgovoril le, da »so se člani sveta zavoda ZD Trbovlje odločili po predstavitvi vseh štirih kandidatov«. Dodal je, da so glasovali tudi, ali bi razpis ponovili, a je bila večina proti takšnemu sklepu.

Programi vseh kandidatov premalo konkretni

Nad tem pa so razočarani v strokovnem svetu ZD Trbovlje, saj člani sveta zavoda niso upoštevali njihovega sklepa, da so »programi dela, ki so jih svojim vlogam priložili kandidati za direktorja, preveč splošni oziroma premalo konkretni«, je pojasnila dr. Amira Hajdarević, strokovna vodja ZD Trbovlje. Dodala je, da so člani strokovnega sveta ocenili, da kandidati ne poznajo delovanja ZD Trbovlje in financiranja zdravstva na primarni ravni, to pa je po njihovem mnenju bistveno za opravljanje funkcije direktorja in s tem vodenje ustanove. »Iz sklepa je torej razvidno, da nas ni noben kandidat prepričal niti s programom niti s predstavitvijo. Člani strokovnega sveta so svetu zavoda predlagali, naj razpis za direktorja ponovi v naslednjih šestih mesecih, saj se trenutne aktivnosti v zavodu odvijajo nemoteno,« je še povedala Hajdarevićeva, presenečena tudi, da svet zavoda ni upošteval mnenja strokovnega sveta, čeprav »je za uspešno vodenje in opravljanje funkcije vsakega direktorja pomembna podpora vsaj večine članov strokovnega sveta«.

Svet zavoda »povozil« strokovno mnenje

O Žlaku, ki ga mora pred nastopom petletne funkcije potrditi še občinski svet, bo zdaj najprej razpravljala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri prav tako sedi Dolanc, nato pa še občinski svet. Na trboveljski občini se sicer o odločitvah sveta zavoda, ki je »povozil« strokovno mnenje, uradno niso odzvali, neuradno pa smo izvedeli, da se županja Jasna Gabrič strinja s člani strokovnega sveta, da bi razpis za direktorja zdravstvenega doma ponovili.