Na javnem povabilu je za leto 2015 na voljo skupaj 5 milijonov evrov, od katerih 85 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, predvidenih pa je 820 zaposlitev brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let.

Delodajalci lahko subvencijo pridobijo, če zaposlijo mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let, ki je hkrati iskalec prve zaposlitve. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti, in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. »S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja,« cilje programa pojasnjujejo na zavodu.

Delodajalci lahko na ta način zaposlijo do pet mladih brezposelnih, na javno povabilo pa se prijavijo tako, da predložijo ponudbo za zaposlitev na območno enoto zavoda za zaposlovanje glede na sedež podjetja, še prej pa morajo sporočiti tudi prosto delovno mesto.

Podrobnosti o javnem povabilu se nahaja na spletni strani zavoda za zaposlovanje.