Lani se je v Sloveniji zaposlilo 25.742 brezposelnih, starih od 15 do 29 let, kar je 4915 ljudi oziroma 23,6 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2013. Na območju območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) se je leta 2014 zaposlilo 6132 brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, kar je 1323 ljudi oziroma 27,5 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2013.

Jamstvo za mlade Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da vsakemu mlademu do starosti 29 let ponudijo zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. Zato na zavodu mlade pozivajo, naj se čim prej prijavijo v njihovo evidenco, da dobijo svojega svetovalca, delodajalce pa, da uporabljajo ukrepe, ki so na voljo v sklopu Jamstva za mlade. Za delodajalce so izdali posebno zloženko.

Zavod je včeraj na svoji spletni strani objavil še novo javno povabilo »S faksa takoj praksa«, namenjeno spodbujanju zaposlovanja mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev. Gre za nov program, ki udejanja cilje Jamstva za mlade, namenjen pa je spodbujanju pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto.

»S pomočjo aplikativne podpore redno spremljamo delež mladih, ki so dobili ustrezno ponudbo najpozneje v štirih mesecih po prijavi v evidenco zavoda. V območni službi Ljubljana ZRSZ smo se po sprejemu Jamstva za mlade zato tudi reorganizirali. Na Uradu za delo Ljubljana vse mlade brezposelne sprejemajo posebej usposobljeni svetovalci zaposlitve v kariernem središču, ki je prvenstveno namenjeno njim. Prav tako mladim brezposelnim pomagajo posebni svetovalci v naših drugih uradih za delo – v Kočevju, Ribnici, Grosupljem, Cerknici, Logatcu, na Vrhniki, v Kamniku in Domžalah,« poudarja mag. Jurij Snoj, direktor območne službe Ljubljana ZRSZ.

Svetovalci zaposlitve se z vsakim mladim pogovorijo o njegovem znanju, izkušnjah in ciljih ter z njim naredijo načrt, kako najti zaposlitev. Ponudijo mu informacije in karierno svetovanje ter ga napotijo na pogovore za prosta delovna mesta. V sodelovanju z delodajalci organizirajo predstavitve aktualnih prostih delovnih mest, kjer mlade seznanjajo tudi z možnostmi dodatnih usposabljanj za doseganje zahtev konkretnih delovnih mest.

»Prek ukrepov aktivne politike zaposlovanja pospešujemo njihovo novo zaposlovanje ali pa jim krepimo delovne izkušnje, znanje in kompetence za uspešnejši nastop na trgu dela, na primer z ukrepom delovni preizkus za mlade, kjer se torej lahko preizkusijo na konkretnem delovnem mestu. Za mlade smo oblikovali posebno spletno stran, kjer ažurno predstavljamo vse ukrepe, iskalnik, s katerim lahko mladi poiščejo vse ukrepe, ki so zanje primerni, poenostavili smo spletno stran za pametne telefone in omogočili, da na facebooku spremljajo objave prostih delovnih mest in dobijo druge informacije o aktualnih dogodkih s področja zaposlovanja,« je naštel Snoj.

»Nedavno mi je v pogovoru eden od brezposelnih, ki po treh letih še ni dobil službe, dejal, da od zavoda v tem času ni dobil ničesar. A smo skupaj ugotovili, da je bil deležen več ukrepov, tudi usposabljanja na delovnem mestu. Je pa po mojem mnenju res, da mora biti naš cilj tako v primeru brezposelnega kot v primeru delodajalca zaposlitev. Toda za to se morata truditi tako zavod kot iskalec zaposlitve,« poudarja Snoj.

Svetovalci zaposlitve za mlade brezposelne, od katerih v povprečju vsak skrbi za 400 mladih brezposelnih, izvajajo tudi kratke modularne delavnice. Lani so jih v območni službi Ljubljana ZRSZ izvedli več kot 180, kot so na primer Samoocena, Dobra prijava, Trening zaposlitvenega razgovora, Predstavite se s CV-vizitko in druge. Delavnice so pripravili tudi drugi izvajalci, na primer predstavniki Združenja Manager, Atlantic Grupe, družbe PricewaterhouseCoopers, mojaZaposlitev.si, kadrovskih agencij, Mladinskega sveta Slovenije, Super Spicy Media, z različnimi organizacijami pa so izvedli tudi različne projekte v podporo mladim pri iskanju zaposlitve. jpš