Z novembrskim stečajem Nolika je kočevska občina, katere štiri petine ozemlja so prekrite z gozdom, izgubila zadnjo možnost za proizvodnjo končnega lesenega izdelka. Občina Kočevje, ki je vlado pozvala k vzpostavitvi lesnega tehnološkega centra, a ni dobila konkretnega odgovora, se je zato sama lotila ustanovitve »območnega lesnega centra«.

Že na začetku bi zaposlili 30 ljudi

Kočevski župan Vladimir Prebilič pojasnjuje, da bo imela družba Kočevski les, katere cilj je ohraniti in nadgraditi lesnopredelovalne dejavnosti, zagonski kapital – del bo prek Komunale Kočevje vložila občina, del pa sedem partnerjev, katerih imen za zdaj še noče izdati. Nekaj od teh jih je s Kočevskega, nekaj od drugod. Podjetje bo – tako pravi Prebilič – imelo tri naloge: za nekdanje Nolikove proizvodne prostore na obrobju Kočevja bo moralo doseči sprejemljivo najemnino; partnerji se bodo obvezali, kakšne bodo njihove aktivnosti in obveznosti; podjetje bo pripravilo vse potrebno za prijavo na različne razpise, na primer iz Pokolpja. »Trudimo se, da bi čim prej najeli tisto infrastrukturo, ki jo potrebujemo. Cilj je, da bi do konca leta 2015 zaposlili 30 ljudi,« povzema kočevski župan.

Kot še pojasnjuje Prebilič, je to zgolj prva stopnja velikopoteznega projekta. Na Kočevskem, kjer je država večinski lastnik gozdov, se trudijo, da bi vzpostavili celotno gozdno-lesno verigo. »Naše ambicije so veliko večje. Na tej lokaciji bi radi imeli razvojno naravnani center, načrtujemo tudi znanstvenoraziskovalno središče.«

Podjetje Kočevski les naj bi sicer ustanovili v teh dneh, nadzorni svet Komunale Kočevje je že dal soglasje k ustanovitvi.