V javnem povabilu je bilo za izvajanje programov javnih del letos na voljo skupaj 33,66 milijona evrov, od tega 1,3 milijona evrov za razvojne programe socialnega podjetništva . Vsa sredstva so bila zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev so javno povabilo v dneh od 13. do 22. januarja postopoma zapirali na posameznih Območnih službah Zavoda (OS), in sicer najprej na OS Sevnica, nato na OS Novo mesto in OS Celje, sledile pa so še OS Maribor, OS Murska Sobota in OS Ljubljana, OS Velenje, OS Koper, OS Kranj in OS Nova Gorica, OS Ptuj ter nazadnje še OS Trbovlje.

Javno povabilo je odprto le še za programe iz Kataloga pod številko 7.3., in sicer na OS Celje, OS Maribor, OS Murska Sobota, OS Ljubljana in OS Ptuj.

Zavod je do zaključka prejel 3543 ponudb za izbor programov javnih del, od 29 ponudb so izvajalci odstopili, izbranih pa je bilo 2.578 ponudb. V odobrene programe se bo vključilo okoli 6000 brezposelnih oseb.