»Informativa je že v svojih zametkih dosegla veliko mero zaupanja tako med razstavljavci, kot tudi obiskovalci. Če se je prvo leto predstavilo okoli 134 razstavljavcev, v njenem sedmem letu šteje že več kot 200 izobraževalnih programov, med katere že od začetka štejemo tudi številne tuje. V vseh letih se je tako predstavilo kar nekaj tujih izobraževalnih institucij: Univerza v Tilburgu in Univerza Fontys iz Nizozemske, jezikovni Osterreich Institut, Amercian International School – Salzburg in Univerza Alpen-Adria iz Avstrije, QSI Mednarodna šola v Ljubljani, DCT in Alpine Center iz Švice in Grčije, Kwantlen Polytechnic Uuniversity iz Kanade, Sharif University of Technology iz Irana, University of the Fraser Valley iz Švice. V letošnjem letu beležimo rekordno število insitucij, ki ponujajo izobraževanje v tujini, in sicer kar 14 različnih,« pojasnjujejo organizatorji prireditve.

Letos so v ospredju poklici, kot so aranžer, cvetličar, kamnosek, mizar, farmacevt, trgovec in gostinec, sicer pa organizatorji opažajo, da se je število strokovnih in poklicnih šol, ki se predstavljajo na Informativi, v zadnji treh letih precej povečalo. »Že vrsto let sodelujemo tudi s Centrom RS za poklicno izobraževanje, Skupnostjo višjih strokovnih šol in Zavodom RS za zaposlovanje, skupaj s katerimi se trudimo, da bi mlajšim generacijam predstavili predvsem različne poklice,« pojasnjujejo.

A je slika zanimanja med družboslovnimi in naravoslovnimi smermi izobraževanja še precej nejasna. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 13 odstotkov letošnjih devetošolcev še ne ve, kam bi se vpisali, za srednje-strokovno izobraževanje se zanima 42 odstotkov devetošolcev, 32 odstotkov vprašanih pa zanimajo splošne smeri, kot je gimnazija. Med 3/4 vprašanih devetošolcev bi se jih 12 odstotkov vpisalo v nižja ali srednje poklicna izobraževanja, nekaj malega v tujino, zgolj peščica pa jih ne namerava nadaljevati izobraževanja.

Organizatorji sejma sicer opažajo veliko zanimanja med tehničnimi poklici, kajti le-ti se predstavljajo s pomočjo konkretnih podatkov, delavnic in plastičnih predstavitev. »Glede na to, da je še zgodaj za jasno vzpostavitev slike o dejanskih potrebah in zanimanju med mladimi je zato bistvenega pomena, da se mladi pred izbiro poklicne smeri in nadaljevanja šolanja posvetujejo tako s svetovalnimi delavci na šolah, s svojimi starši, s svetovalci na Zavodu za zaposlovanje in seveda pregledajo vse možne spletne strani, tudi mojaizbira.si, ter obiščejo dogodke, kot je Informativa, skozi katere pridobijo čim bolj jasno sliko, kakšno je stanje na trgu dela in kakšen bo dejansko poklic, ki ga bodo izbrali iz prve roke – predstavitve na sejmu vodijo pogosto ravno mlad,« mladim pred končno odločitvijo o nadaljevanju šolanja svetujejo organizatorji Informative.