Razstava je nastala pod okriljem mednarodne mreže Réseau Art Nouveau Network, ki je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo bruseljskega zavoda za varstvo spomenikov in spomeniških območij. Namen mreže je povezati strokovnjake, ki se ukvarjajo z dediščino art nouveauja, jih spodbuditi k raziskovanju, promociji, popularizaciji in zaščiti art nouveauja na vseevropski ravni. V mrežo je danes vključenih 20 evropskih mest ter Havana in Melilla.

Okrog leta 1900 so utemeljitelji art nouveauja opazovali in preučevali naravne oblike in na njihovi podlagi ustvarili nov jezik. Naravo so videli kot svetišče ter jo prikazovali in tolmačili s simboličnimi podobami. Razstava, ki jo je zasnovala Teresa-M. Sala, profesorica umetnostne zgodovine na Univerzi v Barceloni, je razdeljena v tri sklope – Oko dobe, Umetniški atelje in Domišljijske pokrajine.

Prvi sklop postavitve razkriva, kako so umetnike navduševala nova znanstvena odkritja v botaniki, zoologiji, oceanografiji in naravoslovju. Sklop Umetniški atelje narave prikazuje nove oblike in strukture, linije, ornamente, vzorce in simbole, ki so jih umetniki snovali za svojimi delovnimi mizami in so temeljili na pristnem umevanju naravnih zakonov. Tretji sklop Domišljijske pokrajine pa predstavlja artnouveaujevske interpretacije letnih časov in naravnih elementov, kot so svetloba, pomlad, zemlja, voda, zrak in ogenj. Ena najbolj priljubljenih tem nove umetnosti je bila prav ponovno rojstvo narave spomladi. nr