Izvedba pa je vendarle nekoliko nedosledna. Avtorici ni mogoče očitati neduhovitosti, a z zabavljanjem na trenutke pretirava: šale razvija povsem do kraja, torej do mesta, ko še tako komična situacija preneha biti humorna. Ko lik denimo trdi, da je v lokal zavil na kavo, avtorica situacijo ubeseduje takole: »Neprepričljivo je v rokah objemal pivo, ki skodelici kave ni bilo preveč podobno.« Avtorici bi v bodoče predlagala nekaj več subtilnosti, saj veliko njenega humorja izhaja iz situacij samih, ki neposrednih ubeseditev, skorajda že razlag humornega ne potrebujejo oziroma te delujejo kot dušilci.

Velik minus je tudi razvlečenost. Zabavljaštvo, v katerem avtorica vidno uživa, bi se dalo presejati. Prav tako bi se dalo razredčiti zgodbo, lep del dogajanja je trivialen, za potek zgodbe (ali druge učinke) nebistven. Konec pa nekoliko izpade iz konteksta parodije, saj dobi z razrešitvijo umor status povsem resnega primera. Kljub temu je avtorica povsem zdravega humorja in, ko pride do opazovanja okolja, bolj pozornega očesa kot mnoga uveljavljena slovenska literarna imena.