Ocenjeni so bili na 8,34 milijona evrov, vseh terjatev Abanke, kjer je Zavod za izgradnjo socialnega centra najel posojilo, pa je bilo nekaj več kot 8,4 milijona evrov. Slaba banka, na katero je Abanka Vipa kot največja upnica prenesla terjatve, je bila edina zainteresirana za nakup. Na drugi dražbi novembra lani je objekte, vseh nepremičnin je 18, hotelo kupiti gradbeno podjetje Marc, ki je objekte gradilo in prek hčerinske družbe Kampa tudi investiralo v gradnjo, vendar niso plačali varščine. Zato sodišče ponudbe družbe Marc ni upoštevalo.

»Občini Šempeter - Vrtojba smo dali več ponudb za razrešitev zapletenega položaja, toda svetniki se niso z nobeno strinjali. Bolje je tako, da so objekte prodali, kot pa da se agonija nadaljuje. In to kljub temu da imamo pri tem veliko izgubo,« je povedal Andrej Marc, direktor istoimenskega gradbenega podjetja, ki je tudi 100-odstotni lastnik Kampe, ki je sodelovala pri gradnji objektov. »Bolje je tako, kot pa da vse propade. Zdaj bomo ubrali pravne poti. Škoda, da se svetniki niso strinjali s prodajo italijanskemu kupcu v lanskem letu, ko bi samo za dom upokojencev dobili več, kot so zdaj iztržili za vse nepremičnine,« dodaja Marc.

S prodajo pa je veliko bolj zadovoljen župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk. Tudi on poudarja, da se je končno vse skupaj premaknilo z mrtve točke, in upa, da bodo zadeve razrešili v zadovoljstvo vseh vpletenih. Župan tudi upa, da bodo v objektih, ki so jih gradili za upokojence, v prihodnje izvajali dejavnosti, za katere so bili prvotno namenjeni.

Naj spomnimo, da sta v Vrtojbi zrasla dva objekta na površini več kot 11.000 kvadratnih metrov. V večjem objektu, domu upokojencev, je 120 ležišč v eno- in dvoposteljnih sobah, v objektu, namenjenem varovanim stanovanjem, pa 38 dvo- in triposteljnih stanovanj. Celotna naložba je stala 12,5 milijona evrov in je obstala tik pred dokončanjem. Kot vse kaže, sta vlagatelja, občina in družba Kampa, izgubila vse, kar so v naložbo vložili. Občina tako milijon evrov v obliki zemljišč. Slaba banka bo objekte zagotovo čez čas prodala naprej, kakšna pa bo njihova namembnost, ni mogoče predvideti. jal