Prvi sklop pilotnih delavnic za mlade bo potekal med 22. in 30. januarjem v Ljubljani, sicer pa se bodo tovrstne aktivnosti sodelovanja podjetij in mladih vrstila skozi vse leto, v vseh regijah, napovedujejo v Spiritu. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na spletni strani www.mladimsedogaja.si.

Namen projekta Izzivi mladim je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa dati možnost pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovega izziva.

Prejšnji teden je potekalo uvodno srečanje za podjetja, ki so se prijavila za sodelovanje v prvi, pilotni izkustveni delavnici. Predstavili so jim način in metodologijo dela na delavnici, v nadaljevanju pa so pod strokovnim vodstvom definirala konkretne izzive.

Mednarodno podjetje za nizkocenovne cestne prevoze potnikov GoOpti je pripravilo dva izziva:

GoOpti 1: Večino prevozov izvedejo z manjšimi kombiji. Prevozi trajajo več ur in nudijo odlično priložnost za pogovor voznika s potniki. Izziv za mlade je oblikovati dodatni poslovni model za čas vožnje, dopolnilni “prodajni”, “zabavni” ali informacijski program.

GoOpti 2: Ena njihovih ključnih kompetenc so učinkoviti optimizacijski algoritmi, s katerimi združujejo potnike na podobnih relacijah s podobnimi časovnimi zahtevami. Izziv za mlade je oblikovati alternativne poslovne modele, ki imajo za temelj združevanje potnikov, paketov, tovora itd. na posamezni relaciji. Prenesti torej poslovni model v sorodno ali pa čisto novo panogo.

Tudi družba Kompas MTS - Mejni turistični servis, d.d. s prepoznavno verigo poslovnih objektov vzdolž državne meje Kompas Shop je pripravila dva izziva:

Kompas MTS 1: Ključna obstoječa programa tobak in alkohol sta ogrožena iz naslova trošarinske politike. Izziv za mlade je oblikovanje alternativnih poslovnih modelov na 21 obmejnih lokacijah.

Kompas MTS 2: Poleg obmejnih lokacij imajo v svoji mreži tudi lokacijo Ljubljana Jarše pri Domžalah. Izziv za mlade je oblikovanje novega poslovnega modela, ki bo pomagal k prepoznavnosti trgovine.

Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok je pripravil naslednji izziv:

Montessori: Spoznati posebnosti montessori pedagogike in pripraviti/preveriti dodatne poslovne modele širjenja montessori podagogike v druga okolja.

Podjetje AVIAT d. o. o., kideluje na trgu telekomunikacijskih in mobilnih operaterjev in je drugi največji razvojni center ameriške družbe Aviat Networks, je pripravilo naslednji izziv:

Aviat 1: Direktive EU zahtevajo od posameznih članic, da do leta 2025 zagotovijo vsem državljanom širokopasoven dostop do interneta. Izziv za mlade je pripraviti poslovne koncepte vzpostavitve širokopasovnih omrežij na odročnih predelih z uporabo mikrovalovnih povezav in opremo, ki je del njihovega produktnega portfelja.

Podjetje VIRIS, d. o. o., usposobljeno za varnostne preglede računalniških omrežij ter vpeljavo varnostnih rešitev v informacijske sisteme, je pripravilo dva izziva:

Viris 1: Izziv za mlade je razviti poslovni model nove, nekonvencionalne prodajne poti storitev podjetja v segment srednjih velikih podjetij v Sloveniji.

Viris 2: Izziv za mlade je pripraviti poslovne modele obvladovanja varnosti informacijskih sistemov v prihajajočih novih tehnoloških rešitvah, npr. internet stvari, pametna hiša …

Mladi, ki se počutijo izzvane in se jim je porodila želja po soustvarjanju rešitev, v prijavnem obrazcu označijo izziv, pri katerem bi radi sodelovali. Organizator pričakuje, da bodo mladi do prvega srečanja že pripravili prve idejne rešitve za izbrani izziv.

Prvi del delavnice z mladimi bo potekal v četrtek, 22. januarja, od 17. do 20. ure in petek, 23. januarja, od 9. do 18. ure. Timi mladih bodo nadaljevali s samostojnim skupinskim delom na terenu, podporo pa jim bodo nudili mentorji preko spletne komunikacije in orodij. Zaključni del z dokončanjem poslovnih modelov in pripravo na predstavitev rezultatov dela bo v petek, 30. januarja od 9. do 18. ure.

Skozi celo leto se bodo pod okriljem agencije in v sodelovanju s podjetji po vsej Sloveniji odvijale intenzivne enotedenske strokovno vodene podjetniško-inovacijske delavnice, pojasnjujejo v Spiritu. Serija brezplačnih dogodkov naj bi v letu 2015 povezala več 100 mladih in več 10 podjetij na več 10 dogodkih po celi Sloveniji.