Gradbinec bo lahko začel dela, ko bo potekel rok za vložitev revizije postopka oddaje javnega naročila. Predvideni rok za izvedbo dokončanja hitre ceste je 90 dni od uvedbe v delo. Dela v samem predoru Markovec so medtem v pretežni meri končana. Ostala so sicer manjša dela, ki so vezana na dokončanje del na trasi in jih bodo izvajali sočasno z dokončanjem hitre ceste Koper–Izola.

Bodo odsek Jagodje-Lucija res začeli graditi leta 2016?

Skupni stroški izgradnje predora Markovec in vgradnje elektrostrojne opreme doslej niso presegli pogodbenih vrednosti. Medtem pa je vrednost doslej izvedenih del na trasi hitre ceste povezana tudi z drugimi deli, tako da bodo celotni stroški same hitre ceste znani po dokončanju vseh del na tem odseku, so še navedli na Darsu.

Medtem pri Darsu pospešeno odkupujejo tudi zemljišča za nadaljevanje gradnje hitre ceste na odseku Jagodje–Lucija. Vso potrebno dokumentacijo naj bi zbrali še v letošnjem letu, ko naj bi pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Gradbeni stroji naj bi zaropotali konec leta 2016. Pri Darsu pravijo, da je za odkupe zemljišč predvidenih skupno 16 milijonov evrov. pp, sta