Ker je državna revizijska komisija pri javnem naročilu za dokončanje del na trasi hitre ceste Koper–Izola zavrnila revizijski zahtevek Cestnega podjetja Koper, bodo pri Darsu v teh dneh nadaljevali pogajanja s ponudniki. Kdaj bodo predvidoma končana dela na 3,1 kilometra dolgem odseku hitre ceste, ki pogojuje odprtje predora Markovec, nam pri Darsu niso odgovorili, a po naših informacijah bi lahko dela, če seveda spet ne bo prišlo do kakšnih zapletov, začeli že prihodnji mesec.

Tako se z odločitvijo državne revizijske komisije ponovno odpira tudi možnost, da bi promet skozi predor vendarle lahko stekel še v prvi polovici letošnjega leta. Za dokončanje hitre ceste naj bi namreč izbrani izvajalec potreboval tri mesece. V igri za pridobitev dobre štiri milijone evrov vrednega posla je sicer sedem gradbenih podjetij.

Dars razvezal mošnjiček…

Po dveh letih pa se razpleta tudi zgodba s plačilom odškodnin lastnikom objektov, ki so utrpeli škodo zaradi gradnje predora Markovec. Konec minulega leta je namreč Dars 70 lastnikom hiš nad predorom poslal sporazume o poplačilu škode na 44 objektih. Večinoma gre za škodo zaradi razpok na podpornih zidovih, ograjah in balkonih, ponekod pa so – zaradi miniranja oziroma vrtanja – v stanovanjih popokale tudi položene keramične ploščice.

Po navedbah Darsa je doslej sporazume podpisalo 31 lastnikov, v skladu s sporazumom pa so dolžni odškodnine poravnati v 30 dneh, torej še ta mesec. Na vprašanje, kaj bodo storili s tistimi, ki sporazumov ne bodo podpisali, so pri Darsu odgovorili, da bodo, ko se bodo seznanili z razlogi, vsak tak primer reševali posebej. A takšnih naj ne bi bilo veliko, saj tudi Boštjan Lovšin, vodja komisije za nadzor nad načrtovanjem in gradnjo predora Markovec, meni, da so cenitve korektne, zato večjega nestrinjanja s predlaganimi sporazumi ne pričakuje.

… a se igra skrivalnice z zneski

Ni pa jasno, zakaj na Darsu skrivajo skupen znesek odškodnin, ki jih bodo izplačali oškodovancem. »Vrednosti odškodnin so določene na osnovi cenitev poškodovanih objektov in se razlikujejo glede na obseg poškodb. Ker gre v teh primerih za sporazume med Darsom in oškodovanci, o zneskih ne moremo komentirati,« pleteničijo pri Darsu, kjer prav tako nočejo razkriti, kolikšen je največji in kolikšen najmanjši znesek odškodnine. Tudi na naše vnovično vztrajanje, da nas zanima skupna vsota, ki jo bo Dars namenil za odškodnine, in ne posamezni zneski, smo naleteli na gluha ušesa.

Po neuradnih informacijah se odškodnine gibljejo med 1000 in 10.000 evri, skupno pa naj bi lastnikom hiš izplačali okoli 320.000 evrov. Denar naj bi zagotovili z unovčenjem bančne garancije propadlega avstrijskega podjetja Alpine Bau, ki je predor začelo graditi.