Zavod Nefiks ob podpori Simobila nadaljuje tretjo sezono Zaposlitvenih klubov za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Od februarja do maja bo potekal drugi krog tretje sezone zaposlitvenih klubov, in sicer v štirih krajih po Sloveniji, tam, kjer se bo prijavilo največ kandidatov. Mladi se lahko v zaposlitveni klub prijavijo do 19. januarja na www.orto.si/zurzrazlogom.

Do zdaj je s podporo zaposlitvenih klubov delo dobilo skupaj 73 mladih, od tega je delo že dobilo tudi 22 udeležencev prvega kroga letošnje sezone zaposlitvenih klubov, ki so delovali od oktobra lani do januarja. V prvi sezoni je delo dobilo 11  mladih, v drugi sezoni pa 40, pri čemer jih je v prvi sezoni sodelovalo 60, v drugi 80, zdaj pa jih je že 100, je povedala Alenka Blazinšek, vodja zavoda Nefiks.

Oblike zaposlitve so različne, prav tako priložnosti. »Pri nas šteje za zaposlitev vsako plačano delo za 8 ur dnevno, ki je daljše od treh mesecev. Situacija na trgu dela pa je seveda nepredvidljiva in do mladih izjemno neprijazna, vendar mladi, ki so bili v klubih, razvijejo kompetenco zaposlitvene pismenosti in vedo, kako in kje iskati zaposlitev, tudi če jo ponovno izgubijo,« pojasnjuje Blazinškova in dodaja, da se v klube najbolj prijavljajo mladi, ki tudi statistično spadajo v skupino, kjer je največ brezposelnih. »To so mlade družboslovno izobražene ženske. Teh prijav je okoli 70 odstotkov, in tudi iz tega lahko sklepamo, da je na tem področju nujno storiti več tudi na ravni države,« pravi Blazinškova in dodaja, da so zato v tem tednu državnim predstavnikom poslali poseben memorandum, v katerem jih pozivajo, naj mlade na trgu dela postavijo na prvo mesto v njihovi agendi.

Stanje na trgu dela je namreč že vse tri sezone skoraj enako, tako da je iskanje zaposlitve še vedno zelo zahtevno delo. »Dejstvo pa je, da so se spremenili delodajalci, do katerih je čedalje težje dostopati, pa tudi postopek zahteva veliko več kreativnosti in dodatnega angažiranja s strani mladih,« opažajo v zaposlitvenih klubih, zato se lotevajo tudi novih prijemov. Tak primer je Tržnica prvih priložnosti, ko bodo organizirali »obratni« sejem, na katerem se bodo namesto delodajalcev predstavljali mladi iskalci zaposlitve. »Ali pa Car-pitch, ki ga bo izvedel zaposlitveni klub Ljubljana Center,« dodaja Blazinškova in nadaljuje, da so se lotili tudi podjetniškega potenciala. Sicer gre bolj za to, da mladi razvijajo svoje kompetence podjetnosti, ki so potrebne na vsakem delovnem mestu, ne zgolj v podjetništvu, a nekateri idejo kljub vsemu razvijajo naprej ali se z njo lahko vključijo v dodatne programe, kot je Podjetno v svet podjetništva. »Predvsem pa se mladi lotevajo trženja in prodaje. Zaposlitveni klub iz Zagorja je organiziral Zdrav teden, kjer so tržili storitve, ki jih lokalnemu okolju lahko udeleženci zaposlitvenih klubov sami ponudijo. Nekaj podjetnih idej pa še zori in bodo vzpostavljene v januarju,« je še napovedala Alenka Blazinšek.